Chuỗi Sự Kiện Chuyển Giao Tháng Mới

Chuỗi Sự Kiện Chuyển Giao Tháng Mới

27/06/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Chuyển Giao Tháng Mới

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới đã đến rồi. Với tháng 7 đang gõ cửa chúng ta, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Rate UP Ichiya

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07

2. Giảm Giá Thần Khí Giải Đấu (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07

Tích Nạp Phần Quà
1000 Pha Lê Thần Khí Max Chỉ Số 30%-15% x2 (500 Pha Lê đối với Server 65~90) (750 Pha Lê đối với server S31~S60)
2000 Pha Lê Thần Khí Max Chỉ Số 50%-25% x2 (1000 Pha Lê đối với Server 65~90) (1500 Pha Lê đối với server S31~S60)
4000 Pha Lê Thần Khí Max Chỉ Số Chính + Chỉ Số Phụ 50%-25% x2 (2000 Pha Lê đối với Server 65~90) (3000 Pha Lê đối với server S31~S60)


3. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*20 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*2 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*1

100

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*40 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*2

200

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*60 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*3

400

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*80 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*4

600

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*160 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*7 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*5

800

Shagotte*2 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*9 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*6

1000

Kiếm Của Roggue*1 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*7

1500

Tín Vật Đổi Trang Phục*150 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*8

2000

Thẻ Thức Tỉnh*200 + Đá Thức Tỉnh*25 + Tinh Hoa Thần Khí*12 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*9

2500

KC*50000 + Đá Thức Tỉnh*25 Tinh + Hoa Thần Khí*13 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*10

3000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Đá Thức Tỉnh*30 + Tinh Hoa Thần Khí*15 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*15

4000

Zeref*1 + Đá Thức Tỉnh*30 + Tinh Hoa Thần Khí*15 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*20

5000

Acnologia*1 + Đá Thức Tỉnh*50 + Tinh Hoa Thần Khí*25 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*25

   

4. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.500

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*2 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*2

5.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*3 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*3

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*4 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*4

15.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*5

20.000

Shagotte*1 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*5

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*10 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*10

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*20 + Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*40 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*10

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*30 + Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*60 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*15

60.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*80 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*20

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*100 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*25

100.000

Shagotte*1 + Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*120 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*30

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*160 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*40

200.000

Mảnh Áo Gile Sting*200 + Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*240 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*50

     

5. Sự Kiện Tiêu Đập Trứng (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng vé đập trứng đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Vé đập trứng)

Quà
100

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

200

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

300

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

400

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

500

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

600

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

700

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

800

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

900

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

1000

Shagotte*2 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

 

6. Sự Kiện Tiêu Vàng (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Vàng đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Vàng)

Quà
100.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

200.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

300.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

400.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

500.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

600.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*500

700.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*500

800.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*500

900.000.000

Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + KC*750

1.000.000.000

Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + KC*1000

 

7. Sự Kiện Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Chìa Khóa đã sử dụng: 

Số Lượng Quà
100

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

200

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

300

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

400

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

500

Shagotte*1 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

600

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

700

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

800

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

900

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

1000

Shagotte*2 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

 

8. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Phong Thư Xịn*20 + 500 KC
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC

70 Pha Lê

Ghi Chú Huấn Luyện*2000
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

9.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày.

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

10. Tích Nạp Mỗi Ngày ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/06 - 04h00 05/07.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha lê Phiếu Đập Trứng*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + KC*500
100 Pha lê Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*40 + Mảnh Crime Sorciere-Jellal*40
200 Pha lê Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*80 + Mảnh Crime Sorciere-Jellal*80
500 Pha lê Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*120 + Mảnh Crime Sorciere-Jellal*120 + Tín Vật Đổi Trang Phục*50


BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ