Chuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Bùng Nổ

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Bùng Nổ

23/05/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Bùng Nổ

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới và Big Update lại đến với Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Mừng Đội Tuyển Việt Nam ( Ưu đãi 1 lần duy nhất ) ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ:

- Tích nạp đạt 3500 Pha Lê nhận ngay combo 2 Món Thần Khí + 4 món Trang Bị Max Chỉ Số Tủy Chọn (30%-15%) khi nạp đủ, liên hệ fanpage cung cấp UID, server, tên nhân vật và vật phẩm muốn nâng cấp (Chỉ nhận mốc cao nhất đạt được).
- Tích nạp đạt 5000 Pha Lê nhận ngay combo 2 Món Thần Khí + 4 món Trang Bị Max Chỉ Số Tủy Chọn (50%-25%) khi nạp đủ, liên hệ fanpage cung cấp UID, server, tên nhân vật và vật phẩm muốn nâng cấp (Chỉ nhận mốc cao nhất đạt được).

2. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2 + Hộp Pháp Sư SS I*1 + Kết Tinh Đỏ*500

100

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2 Hộp Pháp Sư SS I*1 Kết Tinh Đỏ*500

200

Mảnh Gray Sát Quỷ*120 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2 + Hộp Pháp Sư SS I*1 + Kết Tinh Đỏ*1000

400

Mảnh Gray Sát Quỷ*120 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2 + Hộp Pháp Sư SS I*1 + Kết Tinh Đỏ*1000

600

Shagotte*1 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3 + Hộp Pháp Sư SS I*2 + Kết Tinh Đỏ*1500

800

Pháo Hoa Đặc Biệt*500 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3 + Hộp Pháp Sư SS I*2 + Kết Tinh Đỏ*1500

1000

Rương Thần Khí truyền thuyết cực phẩm*2 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3 + Hộp Pháp Sư SS I*2 + Kết Tinh Đỏ*2000

1500

Pháo Hoa Đặc Biệt*1500 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3 + Hộp Pháp Sư SS I*2 + Kết Tinh Đỏ*2000

2000

Kim Cương*50000 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*4 + Hộp Pháp Sư SS I*2 + Kết Tinh Đỏ*2500

2500

Đá Thức Tỉnh*100 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*4 + Hộp Pháp Sư SS I*3 + Kết Tinh Đỏ*2500

3000

Tinh Hoa Thần Khí*50 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*4 + Hộp Pháp Sư SS I*3 + Kết Tinh Đỏ*5000

4000

Pháo Hoa Đặc Biệt*2500 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*4 + Hộp Pháp Sư SS I*5 + Kết Tinh Đỏ*5000

5000

Pháo Hoa Đặc Biệt*3000 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*5 + Hộp Pháp Sư SS I*5 + Kết Tinh Đỏ*10000

   

3. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
1.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Đá Ánh Sáng*5 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*1

2.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Đá Ánh Sáng*5 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*2

5.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Đá Ánh Sáng*10 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*3

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Đá Ánh Sáng*10 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*4

20.000

Shagotte*1 + Đá Ánh Sáng*20 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*5

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Đá Ánh Sáng*20 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*5

40.000

Pháo Hoa Đặc Biệt*250 + Đá Ánh Sáng*30 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*10

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*30 + Đá Ánh Sáng*35 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

60.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Đá Ánh Sáng*40 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*3

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Đá Ánh Sáng*45 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

100.000

Pháo Hoa Đặc Biệt*250 + Đá Ánh Sáng*50 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Đá Ánh Sáng*100 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

200.000

Pháo Hoa Đặc Biệt*500 + Đá Ánh Sáng*200 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

     

4. Sự Kiện Tiêu Thể Lực (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng chìa khóa đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Thể Lực)

Quà
2.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Vàng*2.000.000

4.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Vàng*2.000.000

6.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Vàng*2.000.000

8.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Vàng*2.000.000

10.000

Pháo Hoa Đặc Biệt*50 + Pháo Hoa Đặc Biệt*50 + Vàng*2.000.000

12.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Vàng*2.000.000

14.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Vàng*2.000.000

16.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Vàng*2.000.000

18.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Vàng*2.000.000

20.000

Pháo Hoa Đặc Biệt*75 + Pháo Hoa Đặc Biệt*75 + Vàng*2.000.000

 

5. Sự Kiện Tiêu Vàng (7 ngày)

Thời gian:  Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Vàng đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Vàng)

Quà
10.000.000

Phong Thư Xịn*5 + Lệnh Chiêu Mộ Hoàn Mỹ*2 + Đá Ánh Sáng*10

20.000.000

Phong Thư Xịn*5 + Lệnh Chiêu Mộ Hoàn Mỹ*2 + Đá Ánh Sáng*10

30.000.000

Phong Thư Xịn*5 + Lệnh Chiêu Mộ Hoàn Mỹ*2 + Đá Ánh Sáng*10

40.000.000

Phong Thư Xịn*5 + Lệnh Chiêu Mộ Hoàn Mỹ*2 + Đá Ánh Sáng*10

50.000.000

Pháo Hoa Đặc Biệt*50 + Pháo Hoa Đặc Biệt*50 + Đá Ánh Sáng*10

60.000.000

Phong Thư Xịn*5 + Lệnh Chiêu Mộ Hoàn Mỹ*2 + Đá Ánh Sáng*10

70.000.000

Phong Thư Xịn*5 + Lệnh Chiêu Mộ Hoàn Mỹ*2 + Đá Ánh Sáng*10

80.000.000

Phong Thư Xịn*5 + Lệnh Chiêu Mộ Hoàn Mỹ*2 + Đá Ánh Sáng*10

90.000.000

Phong Thư Xịn*5 + Lệnh Chiêu Mộ Hoàn Mỹ*2 + Đá Ánh Sáng*10

100.000.000

Pháo Hoa Đặc Biệt*75 + Pháo Hoa Đặc Biệt*75 + Đá Ánh Sáng*10

 

 

6. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian:  24/05~31/05

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC
70 Pha Lê Ghi Chú Huấn Luyện*2000 + 500 KC
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê KC*15000

 

7.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

Pháo Hoa Đặc Biệt*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

Pháo Hoa Đặc Biệt*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

Pháo Hoa Đặc Biệt*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

Pháo Hoa Đặc Biệt*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

Pháo Hoa Đặc Biệt*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

8. Tích Nạp Mỗi Ngày ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
100 Pha lê (Siêu Ưu đãi) Đá Thức Tỉnh*4 + Tinh hoa Thần Khí*2 + KC*2000
200 Pha lê Đá Thức Tỉnh*6 + Tinh hoa Thần Khí*3 + KC*3000
500 Pha lê Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh hoa Thần Khí*5 + Rương Thần Khí SS Tự Chọn*1


9. Đổi Vật Phẩm

Thời gian: Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc đổi quà trong thời gian sự kiện

Vật Phẩm Cần Quà nhận Lượt Đổi
Pháo Hoa Đặc Biệt*50 KC*500 99
Pháo Hoa Đặc Biệt*1000 Tín vật đổi trang phục*100 1
Pháo Hoa Đặc Biệt*2000 Đồ Bồi Dưỡng*3200 1
Pháo Hoa Đặc Biệt*3500 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*2400 1
Pháo Hoa Đặc Biệt*4000 Zeref*1 2
Pháo Hoa Đặc Biệt*5000 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*4800 2
Pháo Hoa Đặc Biệt*6000 Acnologia*1 1

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ