Chuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Vui Vẻ

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Vui Vẻ

27/03/2022

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tháng Vui Vẻ

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

            

1. Tích nạp nhận Thần Khí Siêu Cấp ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/03 - 04h00 02/04.

Thể lệ: Nạp đạt 2000 Pha Lê nhận ngay 2 món thần khí Max Chỉ Số Tùy Chọn khi nạp đủ, liên hệ fanpage cung cấp ID nhân vật, server, tên nhân vật và thần khí muốn max.

Cụm S61~S90 có TOP 1 Giải đấu Đại Hội Phép Thuật nên tất cả pháp sư cụm này chỉ cần nạp 1000 Pha lê sẽ nhận được 2 món thần khí Max Chỉ Số.

Cụm S31~S60 có TOP 2 Giải đấu Đại Hội Phép Thuật nên tất cả pháp sư cụm này chỉ cần nạp 1500 Pha lê sẽ nhận được 2 món thần khí Max Chỉ Số.

2. Sự Kiện Tích Nạp ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/03 - 04h00 02/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Tinh hoa mảnh cao cấp*30 + Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5

100

Tinh hoa mảnh cao cấp*40 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10

200

Tinh hoa mảnh cao cấp*50 + Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20

500

Tinh hoa mảnh cao cấp*120 + Chìa Khóa Vàng*30 + Phiếu Đập Trứng*30

1000

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng*40 + Phiếu Đập Trứng*40

1500

Mảnh Pha Lê Diệt Lôi Long*100 + Chìa Khóa Vàng*50 + Phiếu Đập Trứng*50

2000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Chìa Khóa Vàng*60 + Phiếu Đập Trứng*60

3000

Kiếm Của Rogue*1 + Chìa Khóa Vàng*100 + Phiếu Đập Trứng*100

5000

Tinh Hoa Thần Khí*50 + Chìa Khóa Vàng*150 + Phiếu Đập Trứng*150

      3. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/03 - 04h00 02/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Đồ Bồi Dưỡng*10 + Kết Tinh Đỏ*100

5.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*50 + Đồ Bồi Dưỡng*20 + Kết Tinh Đỏ*200

10.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*50 + Đồ Bồi Dưỡng*30 + Kết Tinh Đỏ*300

15.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*100 + Đồ Bồi Dưỡng*40 + Kết Tinh Đỏ*400

20.000

Shagotte*1 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

30.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Đồ Bồi Dưỡng*60 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

50.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Đồ Bồi Dưỡng*70 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

70.000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Đồ Bồi Dưỡng*80 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

100.000

Đá Thức Tỉnh*50 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

       4. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/03 - 04h00 02/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo từng mốc chìa khóa đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Chìa Khóa)

Quà
50

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

100

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

150

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

200

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

250

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

300

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

350

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

400

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

450

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

500

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

      

 5. Sự Kiện Tiêu Vé Đập Trứng ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/03 - 04h00 02/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng vé đập trứng:

Số Lượng

Quà
50

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

100

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

150

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

200

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

250

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

300

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

350

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

400

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

450

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

500

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

 

6. SHOP Thần Bí

Thời gian: sẽ mở bán 28/03 - 01/04

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Rương Nhân Phẩm*10 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*20
140 Pha Lê Rương Nhân Phẩm*20 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*40
350 Pha Lê Rương Nhân Phẩm*50 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*80
700 Pha Lê Rương Nhân Phẩm*100 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*150

1400 Pha Lê

Rương Nhân Phẩm*200 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*300

 

7. Nạp Mỗi Ngày ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/03 - 04h00 31/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc nạp vào game mỗi ngày

Mốc Nạp Quà

50 Pha Lê

Kim Cương*1000 + Đá Thức Tỉnh*2 + Tinh Hoa Thần Khí*1

100 Pha Lê

Kim Cương*2000 + Đá Thức Tỉnh*3 + Tinh Hoa Thần Khí*2

200 Pha Lê Kim Cương*3000 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3
500 Pha Lê Kim Cương*4000 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*4
1000 Pha Lê Kim Cương*10000 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1

 

8. Đăng nhập liên tiếp ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/03 - 04h00 02/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
2 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
3 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
4 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
5 Rương Nhân Phẩm*5 + Kết Tinh Đỏ*500 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vé Đập Trứng*10

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ