Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần Nhộn Nhịp

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần Nhộn Nhịp

01/04/2022

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần Nhộn Nhịp

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

            

 

1. Sự Kiện Tích Nạp ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 02/04 - 04h00 07/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Tinh hoa mảnh cao cấp*30 + Móc Câu*20 + Kết Tinh Đỏ*500

100

Tinh hoa mảnh cao cấp*40 + Móc Câu*40 + Kết Tinh Đỏ*500

200

Tinh hoa mảnh cao cấp*50 + Móc Câu*60 + Kết Tinh Đỏ*1000

500

Tinh hoa mảnh cao cấp*120 + Móc Câu*80 + Kết Tinh Đỏ*1000

1000

Shagotte*1 + Móc Câu*100 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

1500

Mảnh Pha Lê Diệt Lôi Long*100 + Móc Câu*100 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

2000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Móc Câu*100 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*15

3000

Kiếm Của Rogue*1 + Móc Câu*200 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*20

5000

Tinh Hoa Thần Khí*50 + Móc Câu*300 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*30

     2. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 02/04 - 04h00 07/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.000

Móc Câu*10 + Phong Thư Xịn*2 + Kết Tinh Đỏ*100

5.000

Móc Câu*20 + Phong Thư Xịn*3 + Kết Tinh Đỏ*200

10.000

Móc Câu*30 + Phong Thư Xịn*5 + Kết Tinh Đỏ*300

15.000

Móc Câu*40 + Phong Thư Xịn*10 + Kết Tinh Đỏ*400

20.000

Shagotte*1 + Phong Thư Xịn*10 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

30.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Phong Thư Xịn*15 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

50.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Phong Thư Xịn*15 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

70.000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Phong Thư Xịn*20 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

100.000

Đá Thức Tỉnh*50 + Phong Thư Xịn*30 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

       3. Sự Kiện Câu Cá ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 02/04 - 04h00 07/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo lượt câu cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Câu Cá)

Quà
100

Thuốc EXP Lớn*5 + Sổ Tay Kỹ Năng*5 + Vàng*1.000.000

200

Thuốc EXP Lớn*5 + Sổ Tay Kỹ Năng*5 + Vàng*1.000.000

300

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

400

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

500

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

600

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

700

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

800

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

900

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

1000

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

      

 4. Sự Kiện Tiêu Thể Lực ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/03 - 04h00 02/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng thể lực:

Số Lượng

Quà
2000

Vé Khiêu Chiến Jose*2 Thẻ Thăng Cấp*500 Vàng*1.000.000

4000

Vé Khiêu Chiến Hades*2 + Thẻ Thăng Cấp*500 + Vàng*1.000.000

6000

Vé Khiêu Chiến Jose*3 + Thẻ Thăng Cấp*500 + Vàng*1.000.000

8000

Vé Khiêu Chiến Hades*3 + Thẻ Thăng Cấp*500 + Vàng*1.000.000

10.000

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

12.000

Vé Khiêu Chiến Jose*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

14.000

Vé Khiêu Chiến Hades*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

16.000

Vé Khiêu Chiến Jose*10 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

18.000

Vé Khiêu Chiến Hades*10 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

20.000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

 

5. SHOP Thần Bí

Thời gian: sẽ mở bán 02/04 - 07/04

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Rương Nhân Phẩm*10 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*20
140 Pha Lê Rương Nhân Phẩm*20 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*40
350 Pha Lê Rương Nhân Phẩm*50 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*80
700 Pha Lê Rương Nhân Phẩm*100 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*150

1400 Pha Lê

Rương Nhân Phẩm*200 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*300

 

6. Nạp Mỗi Ngày ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 02/04 - 04h00 05/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc nạp vào game mỗi ngày

Mốc Nạp Quà

50 Pha Lê

Kim Cương*1000 + Đá Thức Tỉnh*2 + Tinh Hoa Thần Khí*1

100 Pha Lê

Kim Cương*2000 + Đá Thức Tỉnh*3 + Tinh Hoa Thần Khí*2

200 Pha Lê Kim Cương*3000 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3
500 Pha Lê Kim Cương*4000 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*4
1000 Pha Lê Kim Cương*10000 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1

 

7. Đăng nhập liên tiếp ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 02/04 - 04h00 07/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
2 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
3 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
4 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
5 Rương Nhân Phẩm*5 + Kết Tinh Đỏ*500 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vé Đập Trứng*10

8. Quà Nạp Tháng 4

Thời gian: Từ 04h00 02/04 - 04h00 07/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
5000 Tướng SS Huấn Luyện 15 Tự Chọn*1 ( Không bao gồm Zeref + Acnologia )
10000 Tướng SS huấn Luyện 20 Tự Chọn*1 ( Không bao gồm Zeref + Acnologia )
15000 Thẻ Thức Tỉnh*600
20000 Tướng SS huấn Luyện 20 Tự Chọn*1 ( Bao gồm Zeref + Acnologia )

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ