Chuỗi Sự Kiện Đầu Tháng 7

Chuỗi Sự Kiện Đầu Tháng 7

04/07/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Đầu Tháng 7

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới đã đến rồi. Với tháng 7 đang gõ cửa chúng ta, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Sự Kiện Tích Nạp Tháng 7

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 31/07

Tích Nạp Phần Quà
1000 Pha Lê Đồ Bồi Dưỡng*3200
3000 Pha Lê Đồ Bồi Dưỡng*6400
5000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 15 Tự Chọn (Không bao gồm Zeref và Acnologia)
8000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 20 Tự Chọn (Không bao gồm Zeref và Acnologia)
10000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 20 Tự Chọn (Toàn bộ)
15000 Pha Lê Bộ 4 Trang Bị + 2 Thần Khí Max Chỉ Số Chính + Phụ (50%-25%)

 

2. Ưu Đãi Trang Bị

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 11/07

Mốc Pha Lê Phần Thưởng
1000 2 Trang Bị Max Chỉ Số Tùy Chọn (30%-15%)
2000 2 Trang Bị Max Chỉ Số Tùy Chọn (50%-25%)
4000 4 Trang Bị Max Chỉ Số Tùy Chọn (50%-25%)


3. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 11/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*20 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*2 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*1

100

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*40 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*2

200

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*60 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*3

400

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*80 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*4

600

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*160 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*7 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*5

800

Shagotte*2 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*9 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*6

1000

Kiếm Của Roggue*1 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*7

1500

Tín Vật Đổi Trang Phục*150 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*8

2000

Thẻ Thức Tỉnh*200 + Đá Thức Tỉnh*25 + Tinh Hoa Thần Khí*12 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*9

2500

KC*58888 + Đá Thức Tỉnh*25 Tinh + Hoa Thần Khí*13 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*10

3000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Đá Thức Tỉnh*30 + Tinh Hoa Thần Khí*15 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*15

4000

Zeref*1 + Đá Thức Tỉnh*30 + Tinh Hoa Thần Khí*15 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*20

5000

KC*108888 + Đá Thức Tỉnh*50 + Tinh Hoa Thần Khí*25 + Phiếu khiêu chiến Boss SK*25

   

4. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 11/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.500

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*2 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*2

5.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*3 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*3

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*4 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*4

15.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*5

20.000

Shagotte*1 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*5

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*10 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*10

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*20 + Mảnh Rogue*40 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*10

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*30 + Mảnh Rogue*60 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*15

60.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Mảnh Rogue*80 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*20

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Mảnh Rogue*100 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*25

100.000

Mảnh Acnologia*10 + Mảnh Rogue*120 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*30

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Mảnh Rogue*160 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*40

200.000

Mảnh Acnologia*20 + Mảnh Rogue*240 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*50

     

5. Sự Kiện Câu Cá (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 11/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng vé câu cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Câu cá)

Quà
100

Đá Thức Tỉnh*5 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

200

Đá Thức Tỉnh*5 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

300

Đá Thức Tỉnh*5 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

400

Đá Thức Tỉnh*5 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

500

Tín vật đổi Trang Phục*25 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

600

Đá Thức Tỉnh*10 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

700

Đá Thức Tỉnh*10 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

800

Đá Thức Tỉnh*10 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

900

Đá Thức Tỉnh*10 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

1000

Tín vật đổi Trang Phục*50 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

 

6. Sự Kiện Tiêu thể Lực (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 05/06 - 04h00 11/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng thể lực đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Thể Lực)

Quà
2000

Chìa Khóa Vàng*5 + Thẻ Thức Tỉnh*5 + KC*200

4000

Chìa Khóa Vàng*5 + Thẻ Thức Tỉnh*5 + KC*200

6000

Chìa Khóa Vàng*5 + Thẻ Thức Tỉnh*5 + KC*200

8000

Chìa Khóa Vàng*5 + Thẻ Thức Tỉnh*5 + KC*200

10.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Tín vật đổi Trang Phục*10 + KC*200

12.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + KC*500

14.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + KC*500

16.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + KC*500

18.000

Chìa Khóa Vàng*10 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + KC*500

20.000

Chìa Khóa Vàng*10 + Tín vật đổi Trang Phục*15 + KC*500

 

7. Sự Kiện Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 11/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Chìa Khóa đã sử dụng: 

Số Lượng Quà
100

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

200

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

300

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

400

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

500

Shagotte*1 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

600

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

700

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

800

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

900

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

1000

Shagotte*2 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

 

8. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 11/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Phong Thư Xịn*20 + 500 KC
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC

70 Pha Lê

Ghi Chú Huấn Luyện*2000
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

9.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 11/07

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày.

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

10. Tích Nạp Liên Tiếp ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 11/07.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha lê Phiếu Đập Trứng*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + KC*500
200 Pha lê Mảnh Acnologia*5 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Thẻ Thức Tỉnh*10
500 Pha lê Mảnh Acnologia*10 + Đồ Bồi Dưỡng*150 + Thẻ Thức Tỉnh*15
800 Pha lê Mảnh Acnologia*15 + Đồ Bồi Dưỡng*250 + Thẻ Thức Tỉnh*25


BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ