Chuỗi Sự Kiện Đồng Hành Big Update Tháng 5

Chuỗi Sự Kiện Đồng Hành Big Update Tháng 5

10/05/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Đồng Hành Big Update Tháng 5

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới và Big Update lại đến với Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Rate Up Hades (6 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 11/05 - 04h00 17/05.

Thể lệ: Trong thời gian sự kiện, các Pháp Sư sẽ có cơ hội chiêu mộ Hades với tỉ lệ cao vút.

2. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (6 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 11/05 - 04h00 17/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Mảnh Mavis*60 + Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5

100

Mảnh Mavis*60 + Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5

200

Mảnh Mavis*120 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10

400

Mảnh Mavis*120 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10

600

Người Tuyết*500 + Chìa Khóa Vàng*15 + Phiếu Đập Trứng*15

800

Rương Thần Khí truyền thuyết cực phẩm*2 + Chìa Khóa Vàng*15 + Phiếu Đập Trứng*15

1000

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20

1500

Người Tuyết*1000 + Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20

2000

Kim Cương*50000 + Chìa Khóa Vàng*25 + Phiếu Đập Trứng*25

2500

Đá Thức Tỉnh*100 + Chìa Khóa Vàng*25 + Phiếu Đập Trứng*25

3000

Tinh Hoa Thần Khí*50 + Chìa Khóa Vàng*50 + Phiếu Đập Trứng*50

4000

Người Tuyết*2000 + Chìa Khóa Vàng*100 + Phiếu Đập Trứng*100

5000

Người Tuyết*3000 + Chìa Khóa Vàng*150 + Phiếu Đập Trứng*150

   

3. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 6 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 11/05 - 04h00 17/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
1.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Đá Ánh Sáng*5 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*1

2.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Đá Ánh Sáng*5 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*2

5.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Đá Ánh Sáng*10 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*3

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Đá Ánh Sáng*10 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*4

20.000

Shagotte*1 + Đá Ánh Sáng*20 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*5

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Đá Ánh Sáng*20 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*5

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*20 + Đá Ánh Sáng*30 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*10

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*30 + Đá Ánh Sáng*35 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

60.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Đá Ánh Sáng*40 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*3

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Đá Ánh Sáng*45 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

100.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Đá Ánh Sáng*50 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Đá Ánh Sáng*100 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

200.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Đá Ánh Sáng*200 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

     

4. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa (6 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 11/05 - 04h00 17/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng chìa khóa đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Chìa Khóa)

Quà
100

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*100 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

200

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*200 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

300

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*300 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

400

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*400 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

500

Người Tuyết*250 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

600

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

700

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

800

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

900

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

1000

Người Tuyết*500 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Vàng*5.000.000

 

5. Sự Kiện Tiêu Phiếu Đập Trứng (6 ngày)

Thời gian:  Từ 04h00 11/05 - 04h00 17/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng phiếu Đập Trứng đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Phiếu Đập Trứng)

Quà
100

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + Vàng*5.000.000

200

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + Vàng*5.000.000

300

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + Vàng*5.000.000

400

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + Vàng*5.000.000

500

Người Tuyết*250 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + Vàng*5.000.000

600

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Thẻ Thức Tỉnh*20 + Vàng*5.000.000

700

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Thẻ Thức Tỉnh*20 + Vàng*5.000.000

800

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Thẻ Thức Tỉnh*20 + Vàng*5.000.000

900

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Thẻ Thức Tỉnh*20 + Vàng*5.000.000

1000

Người Tuyết*500 + Thẻ Thức Tỉnh*20 + Vàng*5.000.000

 

6. Sự Kiện Câu Cá (6 ngày)

Thời gian:  Từ 04h00 11/05 - 04h00 17/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượt Câu Cá đã sử dụng:

 

Yêu Cầu

(Câu Cá)

Quà
100

Đá Thức Tỉnh*5 + Thuốc EXP Lớn*10 + Vàng*5.000.000

200

Đá Thức Tỉnh*5 + Thuốc EXP Lớn*10 + Vàng*5.000.000

300

Đá Thức Tỉnh*10 + Thuốc EXP Lớn*10 + Vàng*5.000.000

400

Đá Thức Tỉnh*10 + Thuốc EXP Lớn*10 + Vàng*5.000.000

500

Người Tuyết*250 + Thuốc EXP Lớn*10 + Vàng*5.000.000

600

Đá Thức Tỉnh*10 + Thuốc EXP Lớn*20 + Vàng*5.000.000

700

Đá Thức Tỉnh*10 + Thuốc EXP Lớn*20 + Vàng*5.000.000

800

Đá Thức Tỉnh*15 + Thuốc EXP Lớn*20 + Vàng*5.000.000

900

Đá Thức Tỉnh*15 + Thuốc EXP Lớn*20 + Vàng*5.000.000

1000

Người Tuyết*500 + Thuốc EXP Lớn*20 + Vàng*5.000.000

7. SHOP Thần Bí

Thời gian:  11/05~16/05

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC
70 Pha Lê Ghi Chú Huấn Luyện*2000 + 500 KC
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20 + 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*70 + 5000 KC
350 Pha Lê KC*15000

 

8. Đăng nhập Bigupdate ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 11/05 - 04h00 16/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1

Người Tuyết*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1.000.000

2

Người Tuyết*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

Người Tuyết*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

Người Tuyết*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

Người Tuyết*50 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

9. Tích Nạp Mỗi Ngày ( 6 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 11/05 - 04h00 17/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
100 Pha lê (Siêu Ưu đãi) Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Móc Câu*10 + KC*2000
200 Pha lê Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Móc Câu*20
500 Pha lê Phiếu Đập Trứng*15 + Chìa Khóa Vàng*15 + Móc Câu*30
1000 Pha lê Phiếu Đập Trứng*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + Móc Câu*40


10. Đổi Vật Phẩm

Thời gian: Từ 04h00 11/05 - 04h00 17/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc đổi quà trong thời gian sự kiện

Vật Phẩm Cần Quà nhận Lượt Đổi
Người Tuyết*50 KC*500 99
Người Tuyết*1000 Tín vật đổi trang phục*100 1
Người Tuyết*1500 Skin Erza Cô Dâu*1 1
Người Tuyết*2000 Skin Jellal Chú Rể*1 1
Người Tuyết*2000 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*600 2
Người Tuyết*2000 Đồ Bồi Dưỡng*6800 2
Người Tuyết*5000 4 Trang Bị Chỉ Số Chính Max tùy chọn (30%-15%) 1
Người Tuyết*7000 4 Trang Bị Chỉ Số Chính + Phụ Max tùy chọn (30%-15%) 1
Người Tuyết*9000 4 Trang Bị Chỉ Số Chính + Phụ Max tùy chọn (50%-25%) 1

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ