Chuỗi Sự Kiện Giữa Tuần Nổi Bật

Chuỗi Sự Kiện Giữa Tuần Nổi Bật

06/04/2022

Chuỗi Sự Kiện Giữa Tuần Nổi Bật

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

            

1. Sự kiện Rate Up Macbeth ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/04 - 04h00 12/04.

Cơ hội để lấy ngay Macbeth về tay với tỉ lệ cao hơn bình thường nha.

 

2. Tích nạp nhận Thần Trang Siêu Cấp ( giảm giá ) ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/04 - 04h00 12/04.

Thể lệ: Tích nạp đạt 2000 Pha Lê nhận ngay 2 món thần khí Max Chỉ Số Tùy Chọn khi nạp đủ, liên hệ fanpage cung cấp UID, server, tên nhân vật và thần khí muốn max.
Tích nạp đạt 6000 Pha Lê nhận ngay Set trang bị Max Chỉ Số Tùy Chọn khi nạp đủ, liên hệ fanpage cung cấp UID, server, tên nhân vật và thần khí muốn max.
Lưu ý : Mốc quà tích nạp có cộng dồn, nạp đủ mốc 6000 Pha Lê nhận ngay combo Thần khí + Set Trang Bị max chỉ số ( Giảm 1000 Pha Lê so với trước đây )

3. Sự Kiện Tích Nạp ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/04 - 04h00 12/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Tinh hoa mảnh cao cấp*30 + Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5

100

Tinh hoa mảnh cao cấp*40 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10

200

Tinh hoa mảnh cao cấp*50 + Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20

500

Tinh hoa mảnh cao cấp*120 + Chìa Khóa Vàng*30 + Phiếu Đập Trứng*30

1000

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng*40 + Phiếu Đập Trứng*40

1500

Mảnh Pha Lê Diệt Lôi Long*100 + Chìa Khóa Vàng*50 + Phiếu Đập Trứng*50

2000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Chìa Khóa Vàng*60 + Phiếu Đập Trứng*60

3000

Kiếm Của Rogue*1 + Chìa Khóa Vàng*100 + Phiếu Đập Trứng*100

5000

Tinh Hoa Thần Khí*50 + Chìa Khóa Vàng*150 + Phiếu Đập Trứng*150

     4. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/04 - 04h00 12/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.000

Chìa Khóa Vàng*2 + Phong Thư Xịn*2 + Kết Tinh Đỏ*100

5.000

Chìa Khóa Vàng*4 + Phong Thư Xịn*3 + Kết Tinh Đỏ*200

10.000

Chìa Khóa Vàng*6 + Phong Thư Xịn*5 + Kết Tinh Đỏ*300

15.000

Chìa Khóa Vàng*8 + Phong Thư Xịn*10 + Kết Tinh Đỏ*400

20.000

Shagotte*1 + Phong Thư Xịn*10 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

30.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Phong Thư Xịn*15 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

50.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Phong Thư Xịn*15 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

70.000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Phong Thư Xịn*20 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

100.000

Đá Thức Tỉnh*50 + Phong Thư Xịn*30 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

       5. Sự Kiện Đập Trứng ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/04 - 04h00 12/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo lượt câu cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Đập

trứng)

Quà
50

KC*1000 + Mảnh Yukino*30 + Vàng*2.000.000

100

KC*1000 + Mảnh Yukino*30 + Vàng*2.000.000

150

KC*1000 + Mảnh Yukino*30 + Vàng*2.000.000

200

KC*1000 + Mảnh Yukino*30 + Vàng*2.000.000

250

KC*1000 + Mảnh Yukino*40 + Vàng*2.000.000

300

KC*2000 + Mảnh Yukino*40 + Vàng*2.000.000

400

KC*2000 + Mảnh Yukino*40 + Vàng*2.000.000

450

KC*2000 + Mảnh Yukino*60 + Vàng*2.000.000

500

KC*2000 + Mảnh Yukino*60 + Vàng*2.000.000

600

KC*2000 + Mảnh Yukino*120 + Vàng*2.000.000

      

 6. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/04 - 04h00 12/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng chìa khóa:

Số Lượng

Quà
50

KC*1000 + Mảnh MardGeer*30 + Thẻ Tăng Cấp*1000

100

KC*1000 + Mảnh MardGeer*30 + Thẻ Tăng Cấp*1000

150

KC*1000 + Mảnh MardGeer*30 + Thẻ Tăng Cấp*1000

200

KC*1000 + Mảnh MardGeer*30 + Thẻ Tăng Cấp*1000

250

KC*1000 + Mảnh MardGeer*30 + Thẻ Tăng Cấp*1000

300

KC*2000 + Mảnh MardGeer*30 + Thẻ Tăng Cấp*1000

400

KC*2000 + Mảnh MardGeer*30 + Thẻ Tăng Cấp*1000

450

KC*2000 + Mảnh MardGeer*30 + Thẻ Tăng Cấp*1000

500

KC*2000 + Mảnh MardGeer*60 + Thẻ Tăng Cấp*1000

600

KC*2000 +Mảnh MardGeer*60 + Thẻ Tăng Cấp*1000

 

7. SHOP Thần Bí

Thời gian: sẽ mở bán 07/04 - 11/04

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
700 Pha Lê Vàng*50.000.000 + Thẻ Tăng Cấp*10000
700 Pha Lê Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*360
700 Pha Lê Tín Vật Đổi Đồ*100
700 Pha Lê Kết Tinh Đỏ*5000

1400 Pha Lê

Thẻ Đột Phá Erza + Thẻ Thức Tỉnh*200

1400 Pha Lê

Thẻ Đột Phá MiraJane + Thẻ Thức Tỉnh*200

1400 Pha Lê

Thẻ Đột Phá MacBeth + Thẻ Thức Tỉnh*200

1400 Pha Lê

Thẻ Đột Phá Sting + Thẻ Thức Tỉnh*200

1400 Pha Lê

Thẻ Đột Phá Rogue + Thẻ Thức Tỉnh*200

 

 

8. Đăng nhập liên tiếp ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/04 - 04h00 12/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
2 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
3 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
4 KC*100 + Phiếu Tăng Tốc*100
5 Rương Nhân Phẩm*5 + Kết Tinh Đỏ*500 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vé Đập Trứng*10

9. Nạp Mỗi Ngày ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/04 - 04h00 12/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Kim Cương*1000 + Đá Thức Tỉnh*2 + Tinh Hoa Thần Khí*1
100 Kim Cương*2000 + Đá Thức Tỉnh*3 + Tinh Hoa Thần Khí*2
200 Kim Cương*3000 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3
500 Kim Cương*4000 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*4
1000 Kim Cương*10000 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ