Chuỗi Sự Kiện Mùa Hè Mát Lạnh

Chuỗi Sự Kiện Mùa Hè Mát Lạnh

13/06/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Mùa Hè Mát Lạnh

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới và Big Update lại đến với Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Rate UP MacBeth

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Thể lệ: Trong thời gian sự kiện, tỉ lệ triệu hồi MacBeth sẽ được tăng cao hơn.

2. Phó Bản Trang Phục

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

3. Ưu Đãi Huấn Luyện Tướng (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Lưu ý : Nhận cộng dồn từ mốc thấp -> cao (Nạp mốc 5000 nhận toàn bộ mốc thấp)

Tích Nạp Phần Quà
1000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 10 Tùy Chọn (Trừ Zeref + Acnologia)
2000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 15 Tùy Chọn (Trừ Zeref + Acnologia)
3000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 20 Tùy Chọn (Trừ Zeref + Acnologia)
5000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 20 Tùy Chọn (Bao gồm Zeref + Acnologia)


4. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Mảnh Sequen*60 + Phiếu Đập Trứng*5 + Chìa Khóa Vàng*5 + Kết Tinh Đỏ*250

100

Mảnh Sequen*60 + Phiếu Đập Trứng*5 + Chìa Khóa Vàng*5 + Kết Tinh Đỏ*250

200

Mảnh Sequen*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Kết Tinh Đỏ*500

400

Mảnh Sequen*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Kết Tinh Đỏ*500

600

Mảnh Sequen*240 + Phiếu Đập Trứng*15 + Chìa Khóa Vàng*15 + Kết Tinh Đỏ*1000

800

Shagotte*1 + Phiếu Đập Trứng*15 + Chìa Khóa Vàng*15 + Kết Tinh Đỏ*1000

1000

Kiếm Của Roggue*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + Kết Tinh Đỏ*1500

1500

Tín Vật Đổi Trang Phục*100 + Phiếu Đập Trứng*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + Kết Tinh Đỏ*1500

2000

Thẻ Thức Tỉnh*200 + Phiếu Đập Trứng*30 + Chìa Khóa Vàng*30 + Kết Tinh Đỏ*2000

2500

KC*50000 + Phiếu Đập Trứng*30 + Chìa Khóa Vàng*30 + Kết Tinh Đỏ*2000

3000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Phiếu Đập Trứng*40 + Chìa Khóa Vàng*40 + Kết Tinh Đỏ*3000

4000

Zeref*1 + Phiếu Đập Trứng*50 + Chìa Khóa Vàng*50 Kết Tinh Đỏ*4000

5000

Acnologia*1 + Phiếu Đập Trứng*100 + Chìa Khóa Vàng*100 + Kết Tinh Đỏ*5000

   

5. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.500

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Móc Câu*2 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

5.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Móc Câu*2 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Móc Câu*3 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

15.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Móc Câu*3 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

20.000

Shagotte*1 + Móc Câu*5 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Móc Câu*5 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*20 + Móc Câu*10 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*30 + Móc Câu*10 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

60.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Móc Câu*15 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Móc Câu*15 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

100.000

Mảnh Áo Gile Sting*100 + Móc Câu*20 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Móc Câu*30 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

200.000

Mảnh Áo Gile Sting*200 + Móc Câu*50 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

     

6. Sự Kiện Đập Trứng (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng đập trứng đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Đập Trứng)

Quà
100

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

200

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

300

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

400

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

500

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5000000

600

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

700

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

800

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

900

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

1000

Shagotte*2 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5000000

 

7. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Chìa Khóa đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Chìa Khóa)

Quà
100

Đá Thức Tỉnh*10 + Chìa Khóa*10 + Vàng*5.000.000

200

Đá Thức Tỉnh*10 + Chìa Khóa*10 + Vàng*5.000.000

300

Đá Thức Tỉnh*10 + Chìa Khóa*10 + Vàng*5.000.000

400

Đá Thức Tỉnh*10 + Chìa Khóa*10 + Vàng*5.000.000

500

Shagotte*1 + Chìa Khóa*10 + Vàng*5.000.000

600

Đá Thức Tỉnh*20 + Chìa Khóa*20 + Vàng*5.000.000

700

Đá Thức Tỉnh*20 + Chìa Khóa*20 + Vàng*5.000.000

800

Đá Thức Tỉnh*20 + Chìa Khóa*20 + Vàng*5.000.000

900

Đá Thức Tỉnh*20 + Chìa Khóa*20 + Vàng*5.000.000

1000

Shagotte*2 + Chìa Khóa*20 + Vàng*5.000.000

 

8. Sự Kiện Tiêu Vàng

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Vàng đã sử dụng: 

Vàng Tiêu Quà
10.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

20.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

30.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

50.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

100.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*200

150.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*500

200.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*500

300.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + KC*500

500.000.000

Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + KC*750

1.000.000.000

Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + KC*1000

 

6. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Phong Thư Xịn*20 + 500 KC
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC

70 Pha Lê

Ghi Chú Huấn Luyện*2000
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

7.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày.

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

8. Tích Nạp Mỗi Ngày ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 14/06 - 04h00 21/06.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha lê Phiếu Đập Trứng*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + KC*500
100 Pha lê Tinh Hoa Thần Khí*4 + Đá Thức Tỉnh*8 + KC*1000
200 Pha lê Tinh Hoa Thần Khí*6 + Đá Thức Tỉnh*12 + KC*2000
500 Pha lê Tinh Hoa Thần Khí*10 + Đá Thức Tỉnh*20 + KC*4000


BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ