Chuỗi Sự Kiện Mừng Big Update Tháng 3

Chuỗi Sự Kiện Mừng Big Update Tháng 3

07/03/2022

Chuỗi Sự Kiện Mừng Big Update Tháng 3

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

            1. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 08/03 - 04h00 15/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Gói Mảnh Thiên Luân Erza*2 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*10 + Phiếu Đập Trứng*10

100

Gói Mảnh Thiên Luân Erza*3 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*20 + Phiếu Đập Trứng*20

200

Gói Mảnh Thiên Luân Erza*5 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*30 + Phiếu Đập Trứng*30

500

Gói Mảnh Thiên Luân Erza*10 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*40 + Phiếu Đập Trứng*40

1000

Skin Erza-Tình Yêu Thuần Khiết*1 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*50 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

1500

Mảnh Pha Lê Diệt Lôi Long*100 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*60 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

2000

Móc Câu*200 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*60 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*15

2500

Phiếu Đập Trứng*100 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*90 + Thẻ Thức Tỉnh*50

3000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*2 + Đá Thức Tỉnh*30 + Thẻ Thức Tỉnh*50

4000

Kiếm Rogue*1 + Tinh Hoa Thần Khí*20 + Thẻ Thức Tỉnh*50

5000

Zeref*1 + Tinh Hoa Thần Khí*30 + Thẻ Thức Tỉnh*50

      2. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 08/03 - 04h00 15/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
1.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*20 + Đồ Bồi Dưỡng*10 + Pháo Hoa Đặc Biệt*2

2.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*30 + Đồ Bồi Dưỡng*20 + Pháo Hoa Đặc Biệt*3

5.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*50 + Đồ Bồi Dưỡng*30 + Pháo Hoa Đặc Biệt*5

10.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*100 + Đồ Bồi Dưỡng*40 + Pháo Hoa Đặc Biệt*5

20.000

Shagotte*1 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Pháo Hoa Đặc Biệt*10

30.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đồ Bồi Dưỡng*60 + Pháo Hoa Đặc Biệt*10

40.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đồ Bồi Dưỡng*70 + Pháo Hoa Đặc Biệt*15

50.000

Đá Thức Tỉnh*20 + Đồ Bồi Dưỡng*80 + Pháo Hoa Đặc Biệt*20

75.000

Tinh Hoa Thần Khí*20 + Đồ Bồi Dưỡng*90 + Pháo Hoa Đặc Biệt*20

100.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Pháo Hoa Đặc Biệt*25

120.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Đồ Bồi Dưỡng*150 + Pháo Hoa Đặc Biệt*30

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Đồ Bồi Dưỡng*200 + Pháo Hoa Đặc Biệt*50

       3. Sự Kiện Tiêu Vé Đập Trứng ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 08/03 - 04h00 15/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo từng mốc nếu bạn sử dụng Vé Đập Trứng:

Yêu Cầu

(Tiêu Vé Đập Trứng)

Quà
100

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 KC*1000

200

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + KC*1000

300

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*15 + KC*1000

400

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*15 + KC*1500

500

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*20 + KC*1500

600

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + KC*1500

700

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + KC*2000

800

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + KC*2000

900

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + KC*2000

1000

Pet Nhâm Dần 2022*1 +  Tinh Hoa Thần Khí*15 + KC*2500

      

 4. Sự Kiện Câu Cá ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 08/03 - 04h00 15/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng lượt câu cá.

Số Lượng

Quà
100

Kết Tinh Đỏ*500 + Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*5 + Phiếu Đập Trứng*5

200

Kết Tinh Đỏ*500 + Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*5 + Phiếu Đập Trứng*5

300

Kết Tinh Đỏ*500 + Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*10 + Phiếu Đập Trứng*5

400

Kết Tinh Đỏ*500 + Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*10 + Phiếu Đập Trứng*5

500

Kết Tinh Đỏ*1000 + Đá Thức Tỉnh*5 + Phiếu Đập Trứng*10

600

Kết Tinh Đỏ*1000 + Đá Thức Tỉnh*5 + Phiếu Đập Trứng*10

700

Kết Tinh Đỏ*1000 + Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*15

800

Kết Tinh Đỏ*1000 + Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*15

900

Kết Tinh Đỏ*2000 + Đá Thức Tỉnh*15 + Phiếu Đập Trứng*20

1000

Kết Tinh Đỏ*2000 + Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*30

 

5. SHOP Thần Bí

Thời gian: sẽ mở bán vào các ngày 08/03, 10/03, 12/03, 14/03

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Kim Cương*1000 + Pháo Hoa Đặc Biệt*10
140 Pha Lê Kim Cương*2000 + Pháo Hoa Đặc Biệt*20
350 Pha Lê Kim Cương*5000 + Pháo Hoa Đặc Biệt*50
700 Pha Lê Kim Cương*10000 + Pháo Hoa Đặc Biệt*100

1400 Pha Lê

Kim Cương*20000 + Pháo Hoa Đặc Biệt*200

 

6. Nạp Mỗi Ngày ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 08/03 - 04h00 15/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc nạp vào game mỗi ngày

Mốc Nạp Quà

1 Pha Lê

Đá Ánh Sáng*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Móc Câu*10

200 Pha Lê

Đá Ánh Sáng*50 + Đồ Bồi Dưỡng*200 + Phiếu Đập Trứng*20

 

7. Tích Nạp Tháng 3 ( 08/03 - 31/03 )

Thời gian: Từ 04h00 08/03 - 04h00 31/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc nạp vào game mỗi ngày. Từ mốc 5000 Pha lê trở lên hãy inbox gửi ảnh xác nhận cho fanpage Hỏa Long Pháp Sư - Sát Long Truyền Kỳ để nhận quà.

Mốc Tích Nạp Quà
1.000 Pha Lê Shagotte*1
2.000 Pha Lê Shagotte*2
5.000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 15 Tùy Chọn ( Trừ Zeref + Acnologia )
10.000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 20 Tùy Chọn ( Trừ Zeref + Acnologia )
20.000 Pha Lê Tướng Huấn Luyện 20 Tùy Chọn ( Bao Gồm Cả Zeref + Acnologia )

 

8. Đăng Nhập liên tiếp 

Thời gian: Từ 04h00 08/03 - 04h00 15/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư đăng nhập liên tiếp trong 6 ngày để nhận phần thưởng cực xịn

Ngày Quà
1

KC*200 Phong Thư Xịn*2 + Pháo Hoa Đặc Biệt*2

2

KC*200 Phong Thư Xịn*2 + Pháo Hoa Đặc Biệt*2

3

KC*200 Phong Thư Xịn*2 + Pháo Hoa Đặc Biệt*2

4

KC*200 Phong Thư Xịn*2 + Pháo Hoa Đặc Biệt*2

5

KC*200 Phong Thư Xịn*2 + Pháo Hoa Đặc Biệt*2

6

Thẻ đổi trang phục Kagura*1 + Rương Nhân Phẩm*5 + Pháo Hoa Đặc Biệt*5

 

9. Đổi Vật Phẩm

Thời gian: Từ 04h00 08/03 - 04h00 15/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sử dụng nguyên liệu kiếm được để đổi những phần quà cực kỳ giá trị.

 

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ