Chuỗi Sự Kiện Mừng Bùng Nổ Tháng 4

Chuỗi Sự Kiện Mừng Bùng Nổ Tháng 4

18/04/2022

Chuỗi Sự Kiện Mừng Bùng Nổ Tháng 4

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         1. Tiếp Sức Giải Đấu ( Ưu đãi 1 lần duy nhất) ( 4 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/04 - 04h00 23/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Mốc tích nạp Phần Thưởng
2000 Pha Lê 2 món thần khí Max Chỉ Số Tùy Chọn
6000 Pha Lê Set trang bị Max Chỉ Số Tùy Chọn
10000 Pha Lê Set Trang Bị + Thần Khí Max chỉ số phụ

 

Lưu ý : - Mốc quà tích nạp có cộng dồn, nạp đủ mốc 6000 Pha Lê nhận ngay combo Thần khí + Set Trang Bị max chỉ số ( Giảm 1000 Pha Lê so với trước đây )
- Mốc 6000 Pha Lê yêu cầu trang bị muốn nâng cấp đạt 6 sao và có 4 dòng phụ ( không thể tùy chọn Set trang bị )
- Mốc 10000 Pha Lê chỉ nâng cấp chỉ số phụ có sẵn trước đó ( không tùy chọn )

- Khi nạp đủ, liên hệ fanpage cung cấp UID, server, tên nhân vật và vật phẩm muốn nâng cấp

2. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê ( 4 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/04 - 04h00 23/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
100

Mảnh Sequen*60 + Kết Tinh Đỏ*500 + Thẻ Tăng Cấp*500

200

Mảnh Sequen*120 + Kết Tinh Đỏ*1000 + Thẻ Tăng Cấp*1000

500

Mảnh Sequen*180 + Kết Tinh Đỏ*1500 + Thẻ Tăng Cấp*1500

1000

Shagotte*1 + Kết Tinh Đỏ*2000 + Thẻ Tăng Cấp*2000

2000

Tín Vật Đổi Trang Phục*100 + Thẻ Thức Tỉnh*100 + Thẻ Tăng Cấp*5000

3000

Rương Pet Tự Chọn*1 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*120 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

4000

Kiếm Rogue*1 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*360 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*30

    3. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 4 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/04 - 04h00 23/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
1.000

Mảnh God Serena*10 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*10 + Phong Thư Xịn*1

2.000

Mảnh God Serena*20 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*20 + Phong Thư Xịn*2

5.000

Mảnh God Serena*30 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*30 + Phong Thư Xịn*3

10.000

Mảnh God Serena*60 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*60 + Phong Thư Xịn*4

20.000

Shagotte*1 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Phong Thư Xịn*5

30.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Phong Thư Xịn*5

50.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*15 + Phong Thư Xịn*10

70.000

Đá Thức Tỉnh*30 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10 + Phong Thư Xịn*10

100.000

Tinh Hoa Thần Khí*20 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10 + Phong Thư Xịn*20

      4. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa ( 4 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/04 - 04h00 23/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Chìa Khóa)

Quà
50

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*10 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Ghi Chú Huấn Luyện*500

100

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*10 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Ghi Chú Huấn Luyện*500

150

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*20 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Ghi Chú Huấn Luyện*500

200

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*20 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Ghi Chú Huấn Luyện*500

250

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*30 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Ghi Chú Huấn Luyện*500

300

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*30 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Ghi Chú Huấn Luyện*1000

400

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*60 + Đá Thức Tỉnh*5 + Ghi Chú Huấn Luyện*1000

500

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*60 + Đá Thức Tỉnh*10 + Ghi Chú Huấn Luyện*1000

600

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Đá Thức Tỉnh*15 + Ghi Chú Huấn Luyện*1000

      

 5. Sự Kiện Tích Tiêu Thể Lực ( 4 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/04 - 04h00 23/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng lượt câu cá:

Số Lượng

Quà
1000

Chìa Khóa Vàng*2 + Đồ Bồi Dưỡng*10 + Vàng*200000

2000

Chìa Khóa Vàng*2 + Đồ Bồi Dưỡng*15 + Vàng*200000

3000

Chìa Khóa Vàng*2 + Đồ Bồi Dưỡng*20 + Vàng*200000

4000

Chìa Khóa Vàng*3 + Đồ Bồi Dưỡng*25 + Vàng*200000

5000

Chìa Khóa Vàng*3 + Đồ Bồi Dưỡng*30 + Vàng*200000

6000

Chìa Khóa Vàng*3 + Đồ Bồi Dưỡng*35 + Vàng*200000

7000

Chìa Khóa Vàng*5 + Đồ Bồi Dưỡng*40 + Vàng*200000

8000

Chìa Khóa Vàng*5 + Đồ Bồi Dưỡng*45 + Vàng*200000

10000

Chìa Khóa Vàng*10 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Vàng*1000000

 

5. SHOP Thần Bí

Thời gian:  19/04 - 22/04

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
3000 KC Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*5 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5
140 pha lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*15 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*15
350 pha lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*30 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*30
700 pha lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*60 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*60

 

 

6. Đăng nhập liên tiếp ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/04 - 04h00 26/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2

3

KC*200 + Phong Thư Xịn*2

4

KC*200 + Phong Thư Xịn*2

5

KC*200 + Phong Thư Xịn*2

6

Phiếu Đập Trứng*10 + Rương Nhân Phẩm*5

8. Nạp Đơn Mỗi Ngày ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/04 - 04h00 22/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Kim Cương*1000 + Đá Thức Tỉnh*2 + Tinh Hoa Thần Khí*1
100 Kim Cương*2000 + Đá Thức Tỉnh*3 + Tinh Hoa Thần Khí*2
200 Kim Cương*3000 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3
500 Kim Cương*4000 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*4
1000 Kim Cương*10000 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ