Chuỗi Sự Kiện Mừng Update Tháng 4

Chuỗi Sự Kiện Mừng Update Tháng 4

12/04/2022

Chuỗi Sự Kiện Mừng Update Tháng 4

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê ( 6 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 13/04 - 04h00 19/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
100

Mảnh Jellal*60 + Kết Tinh Đỏ*500 + Giày Cưới Erza*10

200

Mảnh Jellal*120 + Kết Tinh Đỏ*1000 + Giày Cưới Erza*20

500

Mảnh Jellal*180 + Kết Tinh Đỏ*1500 Giày Cưới + Erza*50

1000

Skin Jellal*1 + Kết Tinh Đỏ*2000 + Giày Cưới Erza*100

2000

Tín Vật Đổi Trang Phục*100 + Thẻ Thức Tỉnh*100 + Giày Cưới Erza*200

3000

Rương Pet Tự Chọn*1 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*120 + Giày Cưới Erza*300

4000

Mảnh Acnologia*30 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*240 + Giày Cưới Erza*400

5000

Mảnh Acnologia*30 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*360 + Giày Cưới Erza*500

6000

Mảnh Acnologia*60 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*480 + Giày Cưới Erza*600

     2. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 6 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 13/04 - 04h00 19/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
1.000

Mảnh Erza Thiên Luân Giáp*10 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*10 + Hoa Cưới*10

2.000

Mảnh Erza Thiên Luân Giáp*20 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*20 + Hoa Cưới*20

5.000

Mảnh Erza Thiên Luân Giáp*30 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*30 + Hoa Cưới*50

10.000

Mảnh Erza Thiên Luân Giáp*60 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*60 + Hoa Cưới*100

20.000

Shagotte*1 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Hoa Cưới*200

30.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Hoa Cưới*300

50.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*15 + Hoa Cưới*400

70.000

Đá Thức Tỉnh*30 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10 + Hoa Cưới*500

100.000

Tinh Hoa Thần Khí*20 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10 + Hoa Cưới*600

      3. Sự Kiện Tiêu Vé Đập Trứng ( 6 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 13/04 - 04h00 19/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo lượt câu cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Đập

trứng)

Quà
50

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*5 Nhẫn Cưới*10

100

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*5 Nhẫn Cưới*20

150

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*10 Nhẫn Cưới*50

200

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*10 Nhẫn Cưới*100

250

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*20 Nhẫn Cưới*200

300

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 Tinh Hoa Thần Khí*5 Nhẫn Cưới*300

400

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 Tinh Hoa Thần Khí*5 Nhẫn Cưới*400

500

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 Tinh Hoa Thần Khí*10 Nhẫn Cưới*500

600

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 Tinh Hoa Thần Khí*10 Nhẫn Cưới*600

      

 4. Sự Kiện Câu Cá ( 6 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 13/04 - 04h00 19/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng lượt câu cá:

Số Lượng

Quà
100

Thuốc EXP Lớn*10 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Váy Cưới*10

200

Thuốc EXP Lớn*10 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Váy Cưới*20

300

Thuốc EXP Lớn*10 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Váy Cưới*50

400

Thuốc EXP Lớn*10 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Váy Cưới*100

500

Đá Thức Tỉnh*10 + Năng Lượng Phép Thuật*20000 + Váy Cưới*200

600

Đá Thức Tỉnh*10 + Năng Lượng Phép Thuật*20000 + Váy Cưới*300

700

Đá Thức Tỉnh*20 + Năng Lượng Phép Thuật*20000 + Váy Cưới*400

800

Đá Thức Tỉnh*20 + Năng Lượng Phép Thuật*20000 + Váy Cưới*500

1000

Pet Nhâm Dần*1 + Năng Lượng Phép Thuật*20000 + Váy Cưới*600

 

5. SHOP Thần Bí

Thời gian:  13/04 - 18/04

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
5000 KC Giày Cưới Erza*10 + Vàng*1000000
10000 KC Giày Cưới Erza*20 + Vàng*2000000
350 Pha Lê Erza Thiên Luân Giáp*1 + Giày Cưới Erza*20
350 Pha Lê Crime Sorciere-Jellal*1 + Giày Cưới Erza*20

350 Pha Lê

Yukino*1 + Giày Cưới Erza*20

 

6. Shop Đổi Vật Phẩm

Thời gian: sẽ mở bán 13/04 - 19/04

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể đổi vật phẩm lấy các phần quà xịn

7. Đăng nhập liên tiếp ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 13/04 - 04h00 19/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 Phong Thư Xịn*2

2

KC*200 Phong Thư Xịn*2

3

KC*200 Phong Thư Xịn*2

4

KC*200 Phong Thư Xịn*2

5

KC*200 Phong Thư Xịn*2

6

Thẻ đổi trang phục Kagura*1 Rương Nhân Phẩm*5

8. Nạp Mỗi Ngày ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 13/04 - 04h00 16/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Kim Cương*1000 + Đá Thức Tỉnh*2 + Tinh Hoa Thần Khí*1
100 Kim Cương*2000 + Đá Thức Tỉnh*3 + Tinh Hoa Thần Khí*2
200 Kim Cương*3000 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3
500 Kim Cương*4000 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*4
1000 Kim Cương*10000 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ