Chuỗi Sự Kiện Ngày Đẹp Tháng Đẹp

Chuỗi Sự Kiện Ngày Đẹp Tháng Đẹp

21/02/2022

Các Pháp Sư thân mến,

Tuần này chúng ta có 1 ngày không thể đẹp hơn nữa 22/2/2022, để ăn mừng ngày trăm năm có 1 này. Happy đã chuẩn bị rất nhiều sự kiện hấp dẫn dành tặng cho tất cả các Pháp Sư. Cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn trong Chuỗi Sự Kiện Ngày Đẹp Tháng Đẹp nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

            1. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 22/02 - 04h00 01/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Mảnh Shagotte *10 + Phiếu đập trứng*10 + KC *500

100

Mảnh Shagotte *20 + Phiếu đập trứng*15 + KC *500

200

Mảnh Shagotte *30 + Phiếu đập trứng*20 + KC *1000

500

Mảnh Shagotte *60 + Phiếu đập trứng*25 + KC *2000

1000

Mảnh Shagotte *80 + Phiếu đập trứng*30 + KC *4000

2000

Mảnh Shagotte *120 + Kết Tinh Đỏ*500 + KC *6000

3000

Rương Tự Chọn Thần Khí SS*1 + Đá Thức Tỉnh*20 + KC *8000

4000

Tín Vật Đổi Trang Phục*100 + Kết Tinh Đỏ*800 + KC *10000

5000

Kiếm Của Rogue*1 + Đá Thức Tỉnh*30 + KC *15000

6000

Phiếu đập trứng*200 + Kết Tinh Đỏ*1000 + KC *20000

8000

Shagotte*2 + Tinh Hoa Thần Khí*20 + KC *30000

10000

Zeref*1 + Tinh Hoa Thần Khí*30 + KC *40000

20000

Rương Tự Chọn Pháp Sư SS Trung Tâm*1 Tinh Hoa Thần Khí*50 KC *50000

       2. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 22/02 - 04h00 01/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
1000

Chìa Khóa Vàng*2 + Thẻ Thăng Cấp*200 + Lì Xì*20

2000

Chìa Khóa Vàng*3 + Thẻ thức tỉnh *10 + Lì Xì*30

5000

Chìa Khóa Vàng*5 + Thẻ Thăng Cấp*500 + Lì Xì*50

10000

Chìa Khóa Vàng*10 + Thẻ thức tỉnh *20 + Lì Xì*100

20000

Shagotte*1 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Lì Xì*150

30000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*60 + Thẻ thức tỉnh *30 + Lì Xì*200

40000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*60 + Thẻ Thăng Cấp*1500 + Lì Xì*250

60000

Rương Tự Chọn Thần Khí SS*1 + Thẻ thức tỉnh *40 + Lì Xì*300

80000

Rương Tự Chọn Thần Khí SS*1 + Thẻ Thăng Cấp*2500 + Lì Xì*400

100000

Rương Tự Chọn Thần Khí SS*2 + Thẻ thức tỉnh *50 + Lì Xì*500

150000

Rương Tự Chọn Thần Khí SS*2 + Thẻ Thăng Cấp*3000 + Tinh Hoa Thần Khí*20

       3. Tích Tiêu Vé Đập Trứng

Thời gian: Từ 04h00 22/02 - 04h00 01/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận quà dựa theo mốc Vé Đập Trứng mà các Pháp Sư sử dụng.

Yêu Cầu

(Tiêu Vé Đập Trứng)

Quà
20

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*1 Đồ Bồi Dưỡng*10 Pháo Hoa*20

30

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*1 + Đồ Bồi Dưỡng*20 + Pháo Hoa*30

50

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2 + Đồ Bồi Dưỡng*30 + Pháo Hoa*50

100

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2 + Đồ Bồi Dưỡng*40 + Pháo Hoa*100

200

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Pháo Hoa*150

300

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3 + Đồ Bồi Dưỡng*60 + Pháo Hoa*200

400

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Đồ Bồi Dưỡng*70 + Pháo Hoa*250

500

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*2 + Đồ Bồi Dưỡng*80 + Pháo Hoa*300

600

Tín Vật Đổi Trang Phục*10 + Đồ Bồi Dưỡng*90 + Pháo Hoa*400

700

Tín Vật Đổi Trang Phục*15 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Pháo Hoa*500

        4. Tích tiêu Chìa Khóa ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 22/02 - 04h00 01/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo từng mốc nếu bạn sử dụng Chìa Khóa:

Tích Tiêu (Chìa Khóa) Quà
20

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*1 + Phong Thư Xịn*2 + Hoa Đào*20

30

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*1 + Phong Thư Xịn*3 + Hoa Đào*30

50

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2 + Phong Thư Xịn*5 + Hoa Đào*50

100

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2 + Phong Thư Xịn*5 + Hoa Đào*100

200

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3 + Phong Thư Xịn*10 + Hoa Đào*150

300

Gói Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3 + Phong Thư Xịn*10 + Hoa Đào*200

400

Rương Trang Bị Truyền Thuyết*2 + Phong Thư Xịn*15 + Hoa Đào*250

500

Rương Trang Bị Truyền Thuyết*3 + Phong Thư Xịn*15 + Hoa Đào*300

600

Tín Vật Đổi Trang Phục*10 + Phong Thư Xịn*20 + Hoa Đào*400

700

Tín Vật Đổi Trang Phục*15 + Phong Thư Xịn*20 + Hoa Đào*500

 

 5. Tích tiêu thể lực( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 22/02 - 04h00 01/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn dựa theo số lượng thể lực mà các Pháp Sư sử dụng.

Tích Tiêu

( Thể Lực )

Quà
500

Phiếu Đập Trứng*1 Phiêu Lưu Ký*10 Bánh Chưng*20

1000

Phiếu Đập Trứng*2 Phiêu Lưu Ký*20 Bánh Chưng*30

2000

Phiếu Đập Trứng*3 Phiêu Lưu Ký*30 Bánh Chưng*50

3000

Phiếu Đập Trứng*4 Phiêu Lưu Ký*40 Bánh Chưng*100

4000

Phiếu Đập Trứng*5 Phiêu Lưu Ký*50 Bánh Chưng*150

6000

Phiếu Đập Trứng*5 Phiêu Lưu Ký*60 Bánh Chưng*200

8000

Phiếu Đập Trứng*5 Phiêu Lưu Ký*70 Bánh Chưng*250

10000

Phiếu Đập Trứng*5 Phiêu Lưu Ký*80 Bánh Chưng*300

15000

Phiếu Đập Trứng*10 Phiêu Lưu Ký*90 Bánh Chưng*400

20000

Phiếu Đập Trứng*10 Phiêu Lưu Ký*100 Bánh Chưng*500

 

 6. Khiêu Chiến Đấu Trường 

Thời gian: Từ 04h00 22/02 - 04h00 01/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư khiêu chiến Đấu Trường đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Khiêu chiến Đấu Trường)

Quà
10

Vàng*1000000 Chìa Khóa Vàng*2 Phong Thư Xịn*2

20

Vàng*1000000 Chìa Khóa Vàng*2 Phong Thư Xịn*2

30

Vàng*1000000 Chìa Khóa Vàng*2 Phong Thư Xịn*2

40

Vàng*1000000 Chìa Khóa Vàng*2 Phong Thư Xịn*2

50

Vàng*1000000 Chìa Khóa Vàng*2 Phong Thư Xịn*2

60

Vàng*1000000 Chìa Khóa Vàng*2 Phong Thư Xịn*2

70

Vàng*1000000 Chìa Khóa Vàng*2 Phong Thư Xịn*2

 

7. SHOP Thần Bí

Thời gian: Từ 04h00 22/02 - 04h00 01/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Pháo Hoa Đặc Biệt*5 + Vàng*1.000.000
140 Pha Lê Pháo Hoa Đặc Biệt*10 + Vàng*2.000.000
350 Pha Lê Pháo Hoa Đặc Biệt*20 + Vàng*5.000.000
700 Pha Lê Pháo Hoa Đặc Biệt*40 + Vàng*10.000.000
1400 Pha Lê Pháo Hoa Đặc Biệt*80 + Vàng*20.000.000
10000 KC Pháo Hoa Đặc Biệt*5 + Erza Thiên Luân Giáp*1

 

8. Shop Đổi Vật Phẩm 

Thời gian: Từ 04h00 22/02 - 04h00 01/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sử dụng nguyên liệu kiếm được để đổi những phần quà cực kỳ giá trị.

 

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ