Chuỗi Sự Kiện Ngày Hè Sôi Động

Chuỗi Sự Kiện Ngày Hè Sôi Động

06/06/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Ngày Hè Sôi Động

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới và Big Update lại đến với Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Ưu Đãi Thần Khí Đầu Tháng (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 07/06 - 04h00 14/06.

Thể lệ: 

Tích Nạp Phần Quà
2000 Pha Lê Combo 4 Món Thần Khí Max Chỉ Số Chính Tùy Chọn (30%-15%)
3000 Pha Lê Combo 4 Món Thần Khí Max Chỉ Số Chính Tùy Chọn (50%-25%)
5000 Pha Lê Combo 4 Món Thần Khí Max Chỉ Số Chính + Phụ Tùy Chọn (50%-25%)

Lưu ý: Khi nạp đủ, liên hệ fanpage cung cấp UID, server, tên nhân vật và vật phẩm muốn nâng cấp (Chỉ nhận mốc cao nhất đạt được)

2. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 07/06 - 04h00 14/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Ánh Sáng*50 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2

100

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Ánh Sáng*50 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2

200

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Đá Ánh Sáng*100 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3

400

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Đá Ánh Sáng*100 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*3

600

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*150 + Đá Ánh Sáng*150 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*5

800

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*150 + Đá Ánh Sáng*150 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*5

1000

Kiếm Của Roggue*1 + Tín Vật Đổi Trang Phục*100 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*5

1500

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Đá Ánh Sáng*250 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*10

2000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Tín Vật Đổi Trang Phục*150 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*10

2500

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*3 + Đá Ánh Sáng*350 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*10

3000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*4 + Đá Ánh Sáng*400 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*10

4000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*5 + Đá Ánh Sáng*450 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*15

5000

Kiếm Của Roggue*2 + Đá Ánh Sáng*500 + Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*15

   

3. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 07/06 - 04h00 14/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.500

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Móc Câu*2 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

5.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Móc Câu*2 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Móc Câu*3 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

15.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Móc Câu*3 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

20.000

Shagotte*1 + Móc Câu*5 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*1

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Móc Câu*5 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*20 + Móc Câu*10 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*30 + Móc Câu*10 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

60.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Móc Câu*15 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Móc Câu*15 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

100.000

Áo Gile Sting*100 + Móc Câu*20 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Móc Câu*30 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

200.000

Áo Gile Sting*200 + Móc Câu*50 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

     

4. Sự Kiện Câu Cá (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 07/06 - 04h00 14/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng câu cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Câu Cá)

Quà
100

Đá Thức Tỉnh*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Chìa Khóa Vàng*5

200

Đá Thức Tỉnh*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Chìa Khóa Vàng*5

300

Đá Thức Tỉnh*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Chìa Khóa Vàng*5

400

Đá Thức Tỉnh*5 + Phiếu Đập Trứng*5 + Chìa Khóa Vàng*5

500

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*5 + Chìa Khóa Vàng*5

600

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10

700

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10

800

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10

900

Đá Thức Tỉnh*15 + Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10

1000

Đá Thức Tỉnh*15 + Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10

 

5. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 07/06 - 04h00 14/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Chìa Khóa đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Chìa Khóa)

Quà
100

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*100 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

200

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*200 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

300

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*300 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

400

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*400 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

500

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*500 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

600

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

700

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

800

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

900

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

1000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*2 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

 

 

6. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/06 - 04h00 14/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Phong Thư Xịn*20 + 500 KC
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC

70 Pha Lê

Ghi Chú Huấn Luyện*2000
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

7.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/06 - 04h00 14/06.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày.

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

8. Tích Nạp Mỗi Ngày ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 07/06 - 04h00 14/06.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha lê Móc Câu*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + KC*500
100 Pha lê Tinh Hoa Thần Khí*4 + Đá Thức Tỉnh*8 + KC*1000
200 Pha lê Tinh Hoa Thần Khí*6 + Đá Thức Tỉnh*12 + KC*2000
500 Pha lê Tinh Hoa Thần Khí*10 + Đá Thức Tỉnh*20 + KC*4000


9. Sự Kiện Tiêu Thể Lực

Thời gian: Từ 04h00 07/06 - 04h00 14/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng thể lực đã sử dụng: 

Thể Lực Tiêu Quà nhận
2.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Móc Câu*5 + Vàng*2.000.000

4.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Móc Câu*5 + Vàng*2.000.000

6.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Móc Câu*5 + Vàng*2.000.000

8.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Móc Câu*5 + Vàng*2.000.000

10.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Móc Câu*5 + Vàng*2.000.000

12.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Móc Câu*5 + Vàng*2.000.000

14.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Móc Câu*5 + Vàng*2.000.000

16.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Móc Câu*5 + Vàng*2.000.000

18.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Móc Câu*5 + Vàng*2.000.000

20.000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*5 Vàng*2.000.000

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ