Chuỗi Sự Kiện Phá Đảo Mùa Hè

Chuỗi Sự Kiện Phá Đảo Mùa Hè

11/07/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Phá Đảo Mùa Hè

 

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới của mùa hè đã đến. Còn chờ gì nữa mà không tham gia ngay với Happy cùng các sự kiện cực kỳ xịn sò ở đây nào.

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Sự kiện Nâng Cấp Trang Bị

Thời gian: Từ 04h00 12/07 - 04h00 18/07

Tích Nạp Phần Quà
1000 Pha Lê Nâng 2 Trang Bị (30%-15%) lên (50%-25%) hoặc nhận 2 Trang Bị (30%-15%) nếu chưa sở hữu
2000 Pha Lê Nâng 4 Trang Bị (30%-15%) lên (50%-25%) hoặc nhận 2 Trang Bị (50%-25%) nếu chưa sở hữu
4000 Pha Lê Nâng 4 Trang Bị (50%-25%) lên (70%-35%) hoặc nhận 4 Trang Bị (50%-25%) nếu chưa sở hữu

 


2. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 12/07 - 04h00 18/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*20 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*2 + Rương Nhân Phẩm*5

100

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*40 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3 + Rương Nhân Phẩm*5

200

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*60 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + Rương Nhân Phẩm*5

400

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*80 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + Rương Nhân Phẩm*5

600

Pha Lê Diệt Lôi Long*1 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*7 + Rương Nhân Phẩm*10

800

Shagotte*2 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*9 + Rương Nhân Phẩm*10

1000

Kiếm Của Roggue*1 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Rương Nhân Phẩm*10

1500

Tín Vật Đổi Trang Phục*150 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*10 + Rương Nhân Phẩm*10

2000

Thẻ Thức Tỉnh*200 + Đá Thức Tỉnh*25 + Tinh Hoa Thần Khí*12 + Rương Nhân Phẩm*15

2500

KC*58888 + Đá Thức Tỉnh*25 Tinh + Hoa Thần Khí*13 + Rương Nhân Phẩm*15

3000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Đá Thức Tỉnh*30 + Tinh Hoa Thần Khí*15 + Rương Nhân Phẩm*20

4000

Acnologia*1 + Đá Thức Tỉnh*30 + Tinh Hoa Thần Khí*15 + Rương Nhân Phẩm*20

5000

KC*108888 + Đá Thức Tỉnh*50 + Tinh Hoa Thần Khí*25 + Rương Nhân Phẩm*30

   

3. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 12/07 - 04h00 18/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.500

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*2 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*2

5.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*3 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*3

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*4 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*4

15.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*5

20.000

Shagotte*1 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*5 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*5

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Hades*10 + Vé Khiêu Chiến Thử Thách Jose*10

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*20 + Mảnh MardGeer*40 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*10

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*30 + Mảnh MardGeer*60 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*15

60.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Mảnh MardGeer*80 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*20

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Mảnh MardGeer*100 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*25

100.000

Mảnh Zeref*10 + Mảnh MardGeer*120 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*30

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Mảnh MardGeer*160 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*40

200.000

Mảnh Zeref*20 + Mảnh MardGeer*240 + Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*50

     

4. Sự Kiện Đập Trứng (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 12/07 - 04h00 18/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng vé đạp trứng đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Đập trứng)

Quà
100

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

200

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

300

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

400

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

500

Tín vật đổi Trang Phục*25 Phong Thư Xịn*5 Vàng*2000000

600

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

700

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

800

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

900

Mảnh Gray Sát Quỷ*60 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

1000

Tín vật đổi Trang Phục*50 Phong Thư Xịn*10 Vàng*2000000

 

5. Sự Kiện Tiêu Vàng (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 12/07 - 04h00 18/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng vàng đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Vàng)

Quà
10.000.000

Mảnh MardGeer*30 Phiếu Đập Trứng*5 KC*200

20.000.000

Mảnh MardGeer*30 Phiếu Đập Trứng*5 KC*200

30.000.000

Mảnh MardGeer*30 Phiếu Đập Trứng*5 KC*200

50.000.000

Mảnh MardGeer*30 Phiếu Đập Trứng*5 KC*200

100.000.000

Mảnh MardGeer*30 Phiếu Đập Trứng*5 KC*200

150.000.000

Mảnh MardGeer*30 Phiếu Đập Trứng*5 KC*500

200.000.000

Mảnh MardGeer*30 Phiếu Đập Trứng*5 KC*500

300.000.000

Mảnh MardGeer*30 Phiếu Đập Trứng*5 KC*500

500.000.000

Mảnh MardGeer*60 Phiếu Đập Trứng*10 KC*750

1.000.000.000

Mảnh MardGeer*60 Phiếu Đập Trứng*20 KC*1000

 

6. Sự Kiện Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 12/07 - 04h00 18/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Chìa Khóa đã sử dụng: 

Số Lượng Quà
100

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

200

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

300

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

400

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

500

Tín vật đổi Trang Phục*25 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

600

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

700

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

800

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

900

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

1000

Tín vật đổi Trang Phục*50 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

 

7. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 12/07 - 04h00 18/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Phong Thư Xịn*20 + 500 KC
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC

70 Pha Lê

Ghi Chú Huấn Luyện*2000
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

8.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 05/07 - 04h00 11/07

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày.

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

9. Tích Nạp Liên Tiếp ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 12/07 - 04h00 18/07.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha lê Phiếu Đập Trứng*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + KC*500
200 Pha lê Mảnh Zeref*5 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Thẻ Thức Tỉnh*10
500 Pha lê Mảnh Zeref*10 + Đồ Bồi Dưỡng*150 + Thẻ Thức Tỉnh*15
800 Pha lê Mảnh Zeref*15 + Đồ Bồi Dưỡng*250 + Thẻ Thức Tỉnh*25


BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ