Chuỗi Sự Kiện Rực Sáng Tháng 4

Chuỗi Sự Kiện Rực Sáng Tháng 4

21/04/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Rực Sáng Tháng 4

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/04 - 04h00 28/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
100

Tinh hoa mảnh cao cấp*60 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10

200

Tinh hoa mảnh cao cấp*120 + Chìa Khóa Vàng*15 + Phiếu Đập Trứng*15

500

Tinh hoa mảnh cao cấp*180 + Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20

1000

Tín vật đổi trang phục*150 + Chìa Khóa Vàng*25 + Phiếu Đập Trứng*25

1500

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Chìa Khóa Vàng*30 + Phiếu Đập Trứng*30

2000

Pet Nhâm Dần*1 + Chìa Khóa Vàng*40 + Phiếu Đập Trứng*40

3000

Kiếm Rogue*1 + Chìa Khóa Vàng*60 + Phiếu Đập Trứng*60

4000

Mảnh Acnologia*40 + Chìa Khóa Vàng*80 + Phiếu Đập Trứng*80

5000

Mảnh Acnologia*80 + Chìa Khóa Vàng*120 + Phiếu Đập Trứng*120

   

2. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/04 - 04h00 28/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.000

Chìa Khóa Vàng*5 + Đồ Bồi Dưỡng*10 + Kết Tinh Đỏ*100

5.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*50 + Đồ Bồi Dưỡng*20 + Kết Tinh Đỏ*200

10.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*50 + Đồ Bồi Dưỡng*30 + Kết Tinh Đỏ*300

1.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*100 + Đồ Bồi Dưỡng*40 + Kết Tinh Đỏ*400

20.000

Shagotte*1 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

30.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Đồ Bồi Dưỡng*60 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

50.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Đồ Bồi Dưỡng*70 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

70.000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Đồ Bồi Dưỡng*80 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

100.000

Người tuyết*50 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

      3. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/04 - 04h00 28/04.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Chìa Khóa)

Quà
50

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

100

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

150

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

200

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

250

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

300

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

350

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

400

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

450

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

500

Người tuyết*50 + Thẻ Thức Tỉnh*10 + Vàng*2.000.000

      

 4. Sự Kiện Tiêu Vé Đập Trứng ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/04 - 04h00 28/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng vé đập trứng:

Số Lượng

Quà
50

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

100

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

150

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

200

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

250

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

300

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

350

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

400

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

450

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

500

Người tuyết*50 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

 

5. SHOP Thần Bí

Thời gian:  23/04 - 27/04

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
50000 KC Người Tuyết*50
350 pha lê KC*5000 + Người Tuyết*50
700 pha lê KC*10000 + Người Tuyết*100
1400 pha lê KC*20000 + Người Tuyết*200

 

 

6. Đăng nhập liên tiếp ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/04 - 04h00 28/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2

3

KC*200 + Phong Thư Xịn*2

4

KC*200 + Phong Thư Xịn*2

5

Người tuyết*50 + Rương Nhân Phẩm*5 Vàng*500000

8. Nạp Đơn Mỗi Ngày ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/04 - 04h00 28/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
100 Pha Lê Người Tuyết*20 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*2
200 Pha Lê Người Tuyết*30 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3
1000 Pha Lê Người Tuyết*50 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5

 

9. Đổi Vật Phẩm

Thời gian: Từ 04h00 19/04 - 04h00 22/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn để đổi quà đấy nha.

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ