Chuỗi Sự Kiện Tuần Lễ Đỉnh Cao

Chuỗi Sự Kiện Tuần Lễ Đỉnh Cao

22/03/2022

Chuỗi Sự Kiện Tuần Lễ Đỉnh Cao

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

            

1. Rate Up Jura ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/03 - 04h00 28/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có cơ hội rinh ngay Jura về với team nha.

2. Sự Kiện Tích Nạp ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/03 - 04h00 28/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Tinh hoa mảnh cao cấp*30 + Móc Câu*20 + Phong Thư Xịn*5

100

Tinh hoa mảnh cao cấp*40 + Móc Câu*40 + Phong Thư Xịn*10

200

Tinh hoa mảnh cao cấp*50 + Móc Câu*60 + Phong Thư Xịn*15

500

Tinh hoa mảnh cao cấp*120 + Móc Câu*80 + Phong Thư Xịn*20

1000

Shagotte*1 + Móc Câu*100 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

1500

Mảnh Pha Lê Diệt Lôi Long*100 + Móc Câu*100 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

2000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Móc Câu*100 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*15

3000

Kiếm Của Rogue*1 + Móc Câu*200 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*20

5000

Tinh Hoa Thần Khí*50 + Móc Câu*300 + Rương TC Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*25

      3. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/03 - 04h00 28/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.000

Phong Thư Xịn*5 + Đồ Bồi Dưỡng*10 + Kết Tinh Đỏ*100

5.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*50 + Đồ Bồi Dưỡng*20 + Kết Tinh Đỏ*200

10.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*50 + Đồ Bồi Dưỡng*30 + Kết Tinh Đỏ*300

15.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*100 + Đồ Bồi Dưỡng*40 + Kết Tinh Đỏ*400

20.000

Shagotte*1 + Đồ Bồi Dưỡng*50 Rương + Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

30.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Đồ Bồi Dưỡng*60 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*50 + Đồ Bồi Dưỡng*70 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

75.000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Đồ Bồi Dưỡng*80 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

100.000

Đá Thức Tỉnh*50 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

       4. Sự Kiện Tiêu Câu Cá ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 23/03 - 04h00 28/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo từng mốc câu cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

Quà
100

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*1.000.000

200

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*1.000.000

300

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*1.000.000

400

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*1.000.000

500

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*2.000.000

600

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*2.000.000

700

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*2.000.000

800

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*2.000.000

900

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*2.000.000

1000

Happy Rung Động*1 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Vàng*2.000.000

      

 5. Sự Kiện Tiêu Thể Lực ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 2303 - 04h00 28/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng thể lực:

Số Lượng

Quà
1000

Kết Tinh Đỏ*250 + Thẻ Thăng Cấp*500 + Thư Mời Thường*10

2000

Kết Tinh Đỏ*250 + Thẻ Thăng Cấp*500 + Thư Mời Thường*10

3000

Kết Tinh Đỏ*250 + Thẻ Thăng Cấp*500 + Thư Mời Thường*10

4000

Kết Tinh Đỏ*250 + Thẻ Thăng Cấp*500 + Thư Mời Thường*10

5000

Kết Tinh Đỏ*250 + Thẻ Thăng Cấp*500 + Thư Mời Thường*10

6000

Kết Tinh Đỏ*500 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Thư Mời Thường*20

7000

Kết Tinh Đỏ*500 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Thư Mời Thường*20

8000

Kết Tinh Đỏ*500 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Thư Mời Thường*20

9000

Kết Tinh Đỏ*500 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Thư Mời Thường*20

10000

Cánh Mavis-Mảnh*100 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Thư Mời Thường*20

 

6. SHOP Thần Bí

Thời gian: sẽ mở bán 18/03 - 22/03

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Chìa Khóa Vàng*10 + Kết Tinh Đỏ*200
140 Pha Lê Chìa Khóa Vàng*20 + Kết Tinh Đỏ*400
350 Pha Lê Chìa Khóa Vàng*50 + Kết Tinh Đỏ*800
700 Pha Lê Chìa Khóa Vàng*100 + Kết Tinh Đỏ*1500

1400 Pha Lê

Chìa Khóa Vàng*200 + Kết Tinh Đỏ*3000

 

7. Nạp Mỗi Ngày ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 18/03 - 04h00 21/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc nạp vào game mỗi ngày

Mốc Nạp Quà

1 Pha Lê

Đá Ánh Sáng*10 + Tín vật Đổi Đồ*2 + Phong Thư Xịn*2

200 Pha Lê

Đá Ánh Sáng*50 +Tín vật Đổi Đồ*8 + Đồ Bồi Dưỡng*200

1000 Pha Lê Đá Ánh Sáng*200 + Tín vật Đổi Đồ*40 + Tinh Hoa Thần Khí*10

 

 

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ