Chuỗi Sự Kiện Tuần Lễ Siêu Nóng

Chuỗi Sự Kiện Tuần Lễ Siêu Nóng

20/06/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Tuần Lễ Siêu Nóng

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới và Big Update lại đến với Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Trận Đấu Định Mệnh

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06

2. Ưu Đãi Tinh Tú - Chòm Sao (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06

Lưu ý : Nhận cộng dồn từ mốc thấp -> cao (Nạp mốc 5000 nhận toàn bộ mốc thấp)

Tích Nạp Phần Quà
500 Pha Lê 240 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp
1000 Pha Lê 360 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp + Thần Khí Max Chỉ Số 30%-15% x1
2000 Pha Lê 480 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp + Thần Khí Max Chỉ Số 30%-15% x1
3000 Pha Lê 600 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp + Thần Khí Max Chỉ Số 50%-25% x1
5000 Pha Lê 1200 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp + Thần Khí Max Chỉ Số 50%-25% x1


3. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Mảnh Yukino*40 + Phiếu Đập Trứng*5 + Chìa Khóa Vàng*5 + Kết Tinh Đỏ*250

100

Mảnh Yukino*80 + Phiếu Đập Trứng*5 + Chìa Khóa Vàng*5 + Kết Tinh Đỏ*250

200

Mảnh Yukino*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Kết Tinh Đỏ*500

400

Mảnh Yukino*240 + Phiếu Đập Trứng*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Kết Tinh Đỏ*500

600

Mảnh Yukino*360 + Phiếu Đập Trứng*15 + Chìa Khóa Vàng*15 + Kết Tinh Đỏ*1000

800

Shagotte*1 + Phiếu Đập Trứng*15 + Chìa Khóa Vàng*15 + Kết Tinh Đỏ*1000

1000

Kiếm Của Roggue*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + Kết Tinh Đỏ*1500

1500

Tín Vật Đổi Trang Phục*100 + Phiếu Đập Trứng*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + Kết Tinh Đỏ*1500

2000

Thẻ Thức Tỉnh*200 + Phiếu Đập Trứng*30 + Chìa Khóa Vàng*30 + Kết Tinh Đỏ*2000

2500

KC*50000 + Phiếu Đập Trứng*30 + Chìa Khóa Vàng*30 + Kết Tinh Đỏ*2000

3000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Phiếu Đập Trứng*40 + Chìa Khóa Vàng*40 + Kết Tinh Đỏ*3000

4000

Zeref*1 + Phiếu Đập Trứng*50 + Chìa Khóa Vàng*50 Kết Tinh Đỏ*4000

5000

Acnologia*1 + Phiếu Đập Trứng*100 + Chìa Khóa Vàng*100 + Kết Tinh Đỏ*5000

   

4. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.500

Thư Mời Hoàng Kim*5 Phong Thư Xịn*1 Mảnh MardGeer*5

5.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 Phong Thư Xịn*2 Mảnh MardGeer*10

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 Phong Thư Xịn*3 Mảnh MardGeer*15

15.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 Phong Thư Xịn*4 Mảnh MardGeer*20

20.000

Shagotte*1 Phong Thư Xịn*5 Mảnh MardGeer*30

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 Phong Thư Xịn*10 Mảnh MardGeer*40

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*20 Phong Thư Xịn*15 Mảnh MardGeer*50

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*30 Phong Thư Xịn*15 Mảnh MardGeer*70

60.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 Phong Thư Xịn*20 Mảnh MardGeer*80

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 Phong Thư Xịn*20 Mảnh MardGeer*100

100.000

Mảnh Áo Gile Sting*100 Phong Thư Xịn*30 Mảnh MardGeer*120

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 Phong Thư Xịn*40 Mảnh MardGeer*160

200.000

Mảnh Áo Gile Sting*200 + Phong Thư Xịn*50 + Mảnh MardGeer*240

     

5. Sự Kiện Tiêu Thể Lực (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng thể lực đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Thể Lực)

Quà
2000

Móc Câu*3 + KC*100 + Vàng*2000000

4000

Móc Câu*5 + KC*150 + Vàng*2000000

6000

Móc Câu*7 + KC*200 + Vàng*2000000

8000

Móc Câu*9 + KC*250 + Vàng*2000000

10000

Móc Câu*11 + KC*300 + Vàng*2000000

12000

Móc Câu*13 + KC*350 + Vàng*2000000

14000

Móc Câu*15 + KC*400 + Vàng*2000000

16000

Móc Câu*17 + KC*450 + Vàng*2000000

18000

Móc Câu*21 + KC*500 + Vàng*2000000

20000

Shagotte*1 + KC*800 + Vàng*2000000

 

6. Sự Kiện Tiêu Câu Cá (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượt Câu Cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Câu Cá)

Quà
100

Rương Tr.bị Truyền Thuyết*1 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*200

200

Rương Tr.bị Truyền Thuyết*1 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*300

300

Rương Tr.bị Truyền Thuyết*2 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*400

400

Rương Tr.bị Truyền Thuyết*2 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*500

500

Rương Tr.bị Truyền Thuyết*3 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*600

600

Rương Tr.bị Truyền Thuyết*3 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*700

700

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*800

800

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*2 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*900

900

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*1000

1000

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng*10 + KC*2000

 

7. Sự Kiện Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Chìa Khóa đã sử dụng: 

Số Lượng Quà
100

Đá Thức Tỉnh*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5.000.000

200

Đá Thức Tỉnh*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5.000.000

300

Đá Thức Tỉnh*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5.000.000

400

Đá Thức Tỉnh*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Vàng*5.000.000

500

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng + Vàng*5.000.000

600

Đá Thức Tỉnh*20 + Chìa Khóa Vàng + Vàng*5.000.000

700

Đá Thức Tỉnh*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

800

Đá Thức Tỉnh*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

900

Đá Thức Tỉnh*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

1000

Shagotte*2 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

 

8. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Phong Thư Xịn*20 + 500 KC
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC

70 Pha Lê

Ghi Chú Huấn Luyện*2000
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

9.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày.

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

10. Tích Nạp Mỗi Ngày ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 21/06 - 04h00 28/06.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha lê Móc Câu*50 + Chìa Khóa Vàng*20 + KC*500
100 Pha lê Tinh Hoa Thần Khí*4 + Đá Thức Tỉnh*8 + KC*1000
200 Pha lê Tinh Hoa Thần Khí*6 + Đá Thức Tỉnh*12 + KC*2000
500 Pha lê Tinh Hoa Thần Khí*10 + Đá Thức Tỉnh*20 + KC*4000


BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ