Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới

Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới

30/05/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới và Big Update lại đến với Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Rate UP Ultear

Thời gian: Từ 04h00 31/05 - 04h00 07/06.

Thể lệ: Trong thời gian sự kiện, tỉ lệ triệu hồi Ultear sẽ được tăng cao hơn bình thường. Còn chờ gì nữa mà không lấy ngay đi nào.

2. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 31/05 - 04h00 07/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*40 + Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5

100

Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*80 + Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5

200

Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*120 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10

400

Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*240 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10

600

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng*15 + Phiếu Đập Trứng*15

800

Người Tuyết*2000 + Chìa Khóa Vàng*15 + Phiếu Đập Trứng*15

1000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20

1500

Người Tuyết*3000 + Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20

2000

Kim Cương*50000 + Chìa Khóa Vàng*25 + Phiếu Đập Trứng*25

2500

Đá Thức Tỉnh*100 + Chìa Khóa Vàng*25 + Phiếu Đập Trứng*25

3000

Người Tuyết*4000 + Chìa Khóa Vàng*50 + Phiếu Đập Trứng*50

4000

Tinh Hoa Thần Khí*50 + Chìa Khóa Vàng*100 + Phiếu Đập Trứng*100

5000

Người Tuyết*5000 + Chìa Khóa Vàng*150 + Phiếu Đập Trứng*150

   

3. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.500

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Mảnh Mavis*10 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*1

5.000

Thư Mời Hoàng Kim*5 + Mảnh Mavis*15 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*2

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Mảnh Mavis*20 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*3

15.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Mảnh Mavis*25 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*4

20.000

Shagotte*1 + Mảnh Mavis*30 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*5

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Mảnh Mavis*35 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*5

40.000

Người Tuyết*500 + Mảnh Mavis*40 + Rương Thuốc Tăng Cường Ngẫu Nhiên*10

50.000

Thẻ Thức Tỉnh*30 + Mảnh Mavis*45 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*2

60.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Mảnh Mavis*50 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*3

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Mảnh Mavis*60 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

100.000

Người Tuyết*1000 + Mảnh Mavis*70 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

150.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Mảnh Mavis*80 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

200.000

Người Tuyết*2000 + Mảnh Mavis*120 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*10

     

4. Sự Kiện Tiêu Vé Đập Trứng (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 24/05 - 04h00 31/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng chìa khóa đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Vé Đập Trứng)

Quà
100

Tinh Hoa Thần Khí*5 Chìa Khóa Vàng*20 Vàng*5.000.000

200

Tinh Hoa Thần Khí*5 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

300

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

400

Tinh Hoa Thần Khí*10 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

500

Người Tuyết*500 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

600

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

700

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

800

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

900

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

1000

Người Tuyết*1500 + Chìa Khóa Vàng*20 + Vàng*5.000.000

 

5. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian:  Từ 04h00 31/05 - 04h00 07/06.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Chìa Khóa đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Chìa Khóa)

Quà
100

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*100 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

200

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*200 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

300

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*300 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

400

Mảnh Trang Bị T7 Tự Chọn*400 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

500

Người Tuyết*500 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

600

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

700

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

800

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

900

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

1000

Người Tuyết*1500 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

 

 

6. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian:  31/05~07/06

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC
70 Pha Lê Ghi Chú Huấn Luyện*2000 + 500 KC
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

7.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 31/05 - 04h00 07/06.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

Người Tuyết*100 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

Người Tuyết*100 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

Người Tuyết*100 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

Người Tuyết*100 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

Người Tuyết*100 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

8. Tích Nạp Mỗi Ngày ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 31/05 - 04h00 07/06.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
100 Pha lê (Siêu Ưu đãi) Người Tuyết*100 + KC*1000
200 Pha lê Người Tuyết*200 + KC*2000
500 Pha lê Người Tuyết*300 + KC*3000
1000 Pha lê Người Tuyết*400 + KC*4000


9. Đổi Vật Phẩm

Thời gian: Từ 04h00 31/05 - 04h00 07/06.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc đổi quà trong thời gian sự kiện

Vật Phẩm Cần Quà nhận Lượt Đổi
Người Tuyết*100 KC*500 99
Người Tuyết*500 Thuốc EXP Lớn*10 99
Người Tuyết*2500 Rương Pet Tự Chọn*1 3
Người Tuyết*3000 Frosch Rừng Rậm*1 1
Người Tuyết*3000 Pet Nhâm Dần*1 1
Người Tuyết*5000 Đồ Bồi Dưỡng*6800 2
Người Tuyết*5000 Thẻ Thức Tỉnh*200 1
Người Tuyết*5000 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*2400 2
Người Tuyết*8000 Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*4800 1

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ