Chuỗi Sự Kiện Tuần: Quà Bay Tới Tấp

Chuỗi Sự Kiện Tuần: Quà Bay Tới Tấp

08/08/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Tuần: Quà Bay Tới Tấp

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới của mùa hè đã đến. Còn chờ gì nữa mà không tham gia ngay với Happy cùng các sự kiện cực kỳ xịn sò ở đây nào.

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

 

1. Rate Up Macbeth

Thời gian: từ 04h00 9/8 đến 04h00 16/8

Thể lệ: Trong thời gian sự kiện, tỉ lệ triệu hồi Pháp Sư Macbeth được tăng cao. Nhớ tham gia để dành lấy về 1 em nhé.

 

2. Sự kiện Đội Hình Siêu Cấp (Đạt Mốc Nào Nhận Quà Mốc Đó)

Thời gian: từ 04h00 9/8 đến 04h00 16/8

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Mốc Pha Lê Phần Quà
500 Tướng Huấn Luyện 15 Tự Chọn (Trừ Acnologia và Zeref)
1000 1 Tướng Huấn Luyện 20 Tự Chọn (Trừ Acnologia và Zeref)
2000 1 Tướng Huấn Luyện 20 Tự Chọn (Trừ Acnologia và Zeref)
3000 2 Tướng Huấn Luyện 20 Tự Chọn (Bao Gồm Acnologia và Zeref)


3. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: từ 04h00 9/8 đến 04h00 16/8

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*2 + Rương Nhân Phẩm*5

100

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3 + Rương Nhân Phẩm*5

200

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*3 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + Rương Nhân Phẩm*10

400

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*4 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*7 + Rương Nhân Phẩm*10

600

Pha Lê Diệt Lôi Long*3 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*9 + Rương Nhân Phẩm*15

800

Shagotte*2 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*11 + Rương Nhân Phẩm*15

1000

Tín Vật Đổi Trang Phục*150 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*13 + Rương Nhân Phẩm*20

1500

Kiếm Rogue*2 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*15 + Rương Nhân Phẩm*20

2000

Thẻ Thức Tỉnh*400 + Đá Thức Tỉnh*25 + Tinh Hoa Thần Khí*17 + Rương Nhân Phẩm*30

2500

Kiếm Rogue*3 + Đá Thức Tỉnh*25 Tinh + Hoa Thần Khí*19 + Rương Nhân Phẩm*40

3000

Acnologia*1 + Đá Thức Tỉnh*50 + Tinh Hoa Thần Khí*25 + Rương Nhân Phẩm*50

 

   

4. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
5.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Mảnh Gildrats*10 + Kết Tinh Đỏ*50

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*20 + Mảnh Gildrats*20 + Kết Tinh Đỏ*100

20.000

Shagotte*1 + Mảnh Gildrats*40 + Kết Tinh Đỏ*150

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Mảnh Gildrats*60 + Kết Tinh Đỏ*200

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*50 + Mảnh Gildrats*80 + Kết Tinh Đỏ*250

50.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Mảnh Gildrats*100 + Kết Tinh Đỏ*300

60.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*10 + Mảnh Gildrats*120 + Kết Tinh Đỏ*500

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*15 + Mảnh Gildrats*160 + Kết Tinh Đỏ*800

100.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Mảnh Gildrats*200 + Kết Tinh Đỏ*1000

150.000

Kiếm Của Roggue*1 + Mảnh Gildrats*240 + Kết Tinh Đỏ*1500

200.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Mảnh Gildrats*360 + Kết Tinh Đỏ*2000

     

5. Sự Kiện Tiêu KC Đặc Biệt (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 09/08 - 04h00 16/08

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng KC đã sử dụng:

Yêu Cầu

 

Quà
100.000

Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*100

200.000

Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*200

300.000

Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*500

400.000

Vàng*1.000.000.000

500.000

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*2400

800.000

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*4800

 

6. Sự Kiện Tiêu Vàng (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 09/08 - 04h00 16/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng thể lực đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(vàng)

Quà
100.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

200.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

300.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

400.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

500.000.000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

600.000.000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

700.000.000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

800.000.000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

900.000.000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

1.000.000.000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

 

7. Sự Kiện Câu Cá (7 ngày)

Thời gian: Từ 09h00 02/08 - 04h00 16/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng câu cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Câu Cá)

Quà
100

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

200

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

300

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

400

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

500

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

600

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

700

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

800

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

900

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

1000

Gói Mảnh Erza-Thiên Luân Giáp*5 + Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

 

8. Sự Kiện Tiêu Vé Đập Trứng(7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 09/08 - 04h00 16/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng vé đập trứng đã sử dụng: 

Số Lượng Quà
100

Mảnh God Serena*120 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

200

Mảnh God Serena*120 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

300

Mảnh God Serena*120 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

400

Mảnh God Serena*120 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

500

Mảnh God Serena*120 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

600

Mảnh God Serena*240 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

700

Mảnh God Serena*240 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

800

Mảnh God Serena*240 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

900

Mảnh God Serena*240 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

1000

Mảnh God Serena*480 + Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

 

9. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 09/08 - 04h00 16/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng chìa khóa đã sử dụng:

 

Số Lượng Quà
100

Mảnh Kagura*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

200

Mảnh Kagura*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

300

Mảnh Kagura*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

400

Mảnh Kagura*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

500

Mảnh Kagura*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

600

Mảnh Kagura*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

700

Mảnh Kagura*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

800

Mảnh Kagura*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

900

Mảnh Kagura*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

1000

Mảnh Kagura*240 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

10. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 09/08 - 04h00 16/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 500 KC
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC

70 Pha Lê

Ghi Chú Huấn Luyện*2000 + 500 KC
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

11.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 09/08 - 04h00 16/08

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày.

Ngày Quà Nhận
1

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

12. Tích Nạp Liên Tiếp Nhận x20 Kim Cương

Thời gian: Từ 04h00 09/08 - 04h00 16/08.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha lê KC*10000 + Thẻ Tăng Cấp*1000
100 Pha lê KC*20000 + Thẻ Tăng Cấp*2000
250 Pha lê KC*30000 + Thẻ Tăng Cấp*3000
500 Pha lê KC*40000 + Thẻ Tăng Cấp*4000
1000 Pha Lê

KC*100000 + Thẻ Tăng Cấp*10000


BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ