Chuỗi Sự Kiện Tuần Tập Hợp Sức Mạnh

Chuỗi Sự Kiện Tuần Tập Hợp Sức Mạnh

14/03/2022

Chuỗi Sự Kiện Tuần

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

            1. Sự Kiện Tích Nạp ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 15/03 - 04h00 18/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Mảnh Sát Quỷ Gray*30 + Chìa Khóa Vàng*5 + Phiếu Đập Trứng*5

100

Mảnh Sát Quỷ Gray*40 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10

200

Mảnh Sát Quỷ Gray*50 + Chìa Khóa Vàng*20 + Phiếu Đập Trứng*20

500

Mảnh Sát Quỷ Gray*120 + Chìa Khóa Vàng*30 + Phiếu Đập Trứng*30

1000

Shagotte*1 + Chìa Khóa Vàng*40 + Phiếu Đập Trứng*40

1500

Mảnh Pha Lê Diệt Lôi Long*100 + Chìa Khóa Vàng*50 + Phiếu Đập Trứng*50

2000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Chìa Khóa Vàng*60 + Phiếu Đập Trứng*60

3000

Frosch Rừng Rậm*1 + Chìa Khóa Vàng*100 + Phiếu Đập Trứng*100

      2. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 15/03 - 04h00 18/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
1.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*20 + Đồ Bồi Dưỡng*10 + Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*5

2.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*30 + Đồ Bồi Dưỡng*20 + Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*5

5.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*50 + Đồ Bồi Dưỡng*30 + Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*10

10.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*100 + Đồ Bồi Dưỡng*40 + Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*10

15.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*100 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

20.000

Shagotte*1 + Đồ Bồi Dưỡng*60 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

30.000

Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100 + Đồ Bồi Dưỡng*70 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

50.000

Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1 + Đồ Bồi Dưỡng*80 + Rương Ngẫu Nhiên Thuốc Tăng Cường Đặc Biệt*5

       3. Sự Kiện Tiêu Thể Lực ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 15/03 - 04h00 18/03.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo từng mốc thể lực đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Thể Lực)

Quà
500

Chìa Khóa Vàng*5 + Đá Thức Tỉnh*2 + Vàng*500.000

1000

Chìa Khóa Vàng*5 + Đá Thức Tỉnh*2 + Vàng*500.000

1500

Chìa Khóa Vàng*5 + Đá Thức Tỉnh*2 + Vàng*500.000

2000

Chìa Khóa Vàng*5 + Đá Thức Tỉnh*2 + Vàng*500.000

2500

Chìa Khóa Vàng*5 + Đá Thức Tỉnh*2 + Vàng*500.000

3000

Chìa Khóa Vàng*5 + TInh Hoa Thần Khí*1 + Vàng*500.000

3500

Chìa Khóa Vàng*5 + TInh Hoa Thần Khí*1 + Vàng*500.000

4000

Chìa Khóa Vàng*5 + TInh Hoa Thần Khí*1 + Vàng*500.000

4500

Chìa Khóa Vàng*5 + TInh Hoa Thần Khí*1 + Vàng*500.000

5000

Chìa Khóa Vàng*5 + TInh Hoa Thần Khí*1 + Vàng*500.000

      

 4. SK Đấu Trường ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 15/03 - 04h00 18/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng lượt khiêu chiến đấu trường

Số Lượng

Quà
5

Kết Tinh Đỏ*200 + Phiếu Tăng Tốc*200 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*2

10

Kết Tinh Đỏ*200 + Phiếu Tăng Tốc*200 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*2

15

Kết Tinh Đỏ*200 + Phiếu Tăng Tốc*200 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*2

20

Kết Tinh Đỏ*200 + Phiếu Tăng Tốc*200 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*2

25

Kết Tinh Đỏ*200 + Phiếu Tăng Tốc*200 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*2

30

Kết Tinh Đỏ*200 + Phiếu Tăng Tốc*200 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*2

 

5. SHOP Thần Bí

Thời gian: sẽ mở bán 15/03 - 17/03

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Mảnh Kagura*30 + KC*1000
140 Pha Lê Mảnh Kagura*60 + KC*2000
350 Pha Lê Mảnh Kagura*120 + KC*5000
700 Pha Lê Mảnh Kagura*240 + KC*10000

1400 Pha Lê

Mảnh Kagura*480 + KC*20000

 

6. Nạp Mỗi Ngày ( 3 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 15/03 - 04h00 18/03.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc nạp vào game mỗi ngày

Mốc Nạp Quà

1 Pha Lê

Đá Ánh Sáng*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phong Thư Xịn*2

200 Pha Lê

Đá Ánh Sáng*50 + Thư Mời Hoàng Kim*20 + Đồ Bồi Dưỡng*200

1000 Pha Lê Đá Ánh Sáng*200 + Chìa Khóa Vàng*50 + Tinh Hoa Thần Khí*10

 

 

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ