Chuỗi Sự Kiện Tuần: Tháng Mới Phép Màu

Chuỗi Sự Kiện Tuần: Tháng Mới Phép Màu

01/08/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Tuần: Tháng Mới Phép Màu

 

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới của mùa hè đã đến. Còn chờ gì nữa mà không tham gia ngay với Happy cùng các sự kiện cực kỳ xịn sò ở đây nào.

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Sự kiện đặc biệt tháng 8

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08

Thể lệ: Trong thời gian sự kiện, Pháp Sư thực hiện việc tích nạp đạt mốc nhận nhiều phần quà đặc biệt. Nhận mốc cao nhất không cộng dồn

Mốc Pha Lê Phần Quà
500 Set Trang Bị + Thần Khí Max Chỉ Số Phụ (30%-15%)
1000 Set Trang Bị + Thần Khí Max Chỉ Số Phụ (50%-25%)
2000 Set Trang Bị + Thần Khí Max Chỉ Số Phụ (70%-35%)
3000 Set Trang Bị + Thần Khí Max Chỉ Số Phụ (100%-50%)


2. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Rương Thần Khi Truyền Thuyết*1 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*2 + Rương Nhân Phẩm*5

100

Rương Thần Khi Truyền Thuyết*1 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3 + Rương Nhân Phẩm*5

200

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + Rương Nhân Phẩm*10

400

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*7 + Rương Nhân Phẩm*10

600

Pha Lê Diệt Lôi Long*2 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*9 + Rương Nhân Phẩm*15

800

Shagotte*2 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*11 + Rương Nhân Phẩm*15

1000

Tín Vật Đổi Trang Phục*150 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*13 + Rương Nhân Phẩm*20

1500

Kiếm Rogue*2 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*15 + Rương Nhân Phẩm*20

2000

Thẻ Thức Tỉnh*400 + Đá Thức Tỉnh*25 + Tinh Hoa Thần Khí*17 + Rương Nhân Phẩm*30

2500

KC*88888 + Đá Thức Tỉnh*25 Tinh + Hoa Thần Khí*19 + Rương Nhân Phẩm*40

3000

Acnologia*1 + Đá Thức Tỉnh*50 + Tinh Hoa Thần Khí*25 + Rương Nhân Phẩm*50

 

   

 

3. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
5.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Mảnh Gray Sát Quỷ*10 + Kết Tinh Đỏ*50

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*20 + Mảnh Gray Sát Quỷ*20 + Kết Tinh Đỏ*100

20.000

Shagotte*1 + Mảnh Gray Sát Quỷ*40 + Kết Tinh Đỏ*150

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Mảnh Gray Sát Quỷ*60 + Kết Tinh Đỏ*200

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*50 + Mảnh Gray Sát Quỷ*80 + Kết Tinh Đỏ*250

50.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Mảnh Gray Sát Quỷ*100 + Kết Tinh Đỏ*300

60.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*10 + Mảnh Gray Sát Quỷ*120 + Kết Tinh Đỏ*500

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*15 + Mảnh Gray Sát Quỷ*160 + Kết Tinh Đỏ*800

100.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 + Mảnh Gray Sát Quỷ*200 + Kết Tinh Đỏ*1000

150.000

Kiếm Của Roggue*1 + Mảnh Gray Sát Quỷ*240 + Kết Tinh Đỏ*1500

200.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 + Mảnh Gray Sát Quỷ*360 + Kết Tinh Đỏ*2000

     

4. Sự Kiện Tiêu KC Đặc Biệt (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng KC đã sử dụng:

Yêu Cầu

 

Quà
100.000

Thẻ Thức Tỉnh*100

200.000

Thẻ Thức Tỉnh*200

300.000

Đồ Bồi Dưỡng*3400

400.000

Đồ Bồi Dưỡng*6800

500.000

Tinh Hoa Mảnh Cao Cấp*1800

1.000.000

Zeref*1 + Acnologia*1

 

5. Sự Kiện Tiêu Thể Lực (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng thể lực đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(thể lực)

Quà
2000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

4000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

6000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

8000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

10000

Chìa Khóa Vàng*5 Móc Câu*10 Vàng*1000000

12000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

14000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

16000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

18000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

20000

Chìa Khóa Vàng*10 Móc Câu*10 Vàng*1000000

 

6. Sự Kiện Câu Cá (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng câu cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Câu Cá)

Quà
100

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

200

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

300

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

400

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

500

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

600

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

700

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

800

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

900

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

1000

Gói Mảnh Natsu-Lôi Viêm Long*5 Phong Thư Xịn*15 Vàng*2500000

 

7. Sự Kiện Tiêu Vé Đập Trứng(7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng vé đập trứng đã sử dụng: 

Số Lượng Quà
100

Mảnh Yukino*120 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

200

Mảnh Yukino*120 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

300

Mảnh Yukino*120 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

400

Mảnh Yukino*120 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

500

Mảnh Yukino*120 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

600

Mảnh Yukino*240 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

700

Mảnh Yukino*240 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

800

Mảnh Yukino*240 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

900

Mảnh Yukino*240 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

1000

Mảnh Yukino*480 Vàng*10000000 Chìa Khóa Vàng*10

 

8. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng chìa khóa đã sử dụng:

 

Số Lượng Quà
100

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

200

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

300

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

400

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

500

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*60 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

600

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

700

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

800

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

900

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*120 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

1000

Mảnh Linh Hồn Satan-Mirajane*240 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*10.000.000

9. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 26/07 - 04h00 01/08.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 500 KC
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC

70 Pha Lê

Ghi Chú Huấn Luyện*2000 + 500 KC
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

10.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày.

Ngày Quà Nhận
1

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

KC*500 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

11. Tích Nạp Liên Tiếp Nhận x20 Kim Cương

Thời gian: Từ 04h00 02/08 - 04h00 09/08.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha lê KC*10000
100 Pha lê KC*20000
250 Pha lê KC*30000
500 Pha lê KC*40000
1000 Pha Lê

KC*100000


BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ