Chuỗi Sự Kiện Tuần: Ưu Đãi Bất Ngờ

Chuỗi Sự Kiện Tuần: Ưu Đãi Bất Ngờ

18/07/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Tuần: Ưu Đãi Bất Ngờ

 

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới của mùa hè đã đến. Còn chờ gì nữa mà không tham gia ngay với Happy cùng các sự kiện cực kỳ xịn sò ở đây nào.

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Sự kiện Rate UP Jura

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07

Thể lệ: Trong thời gian sự kiện, tỉ lệ chiêu mộ pháp sư Jura tăng cao.

2. Sự kiện Nâng Cấp Thần Khí - Siêu Ưu Đãi Tháng 7

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07

 

Mốc Pha Lê Phần Quà
750 Nâng 2 Thần Khí (30%-15%) lên (50%-25%) hoặc nhận 2 Thần Khí (30%-15%) nếu chưa sở hữu
1500 Nâng 4 Trang Bị (30%-15%) lên (50%-25%) hoặc nhận 2 Trang Bị (50%-25%) nếu chưa sở hữu
3000 Nâng 4 Trang Bị (50%-25%) lên (70%-35%) hoặc nhận 4 Trang Bị (50%-25%) nếu chưa sở hữu

 


3. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
50

Rương Thần Khi Truyền Thuyết*1 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*2 + Rương Nhân Phẩm*5

100

Rương Thần Khi Truyền Thuyết*1 + Đá Thức Tỉnh*5 + Tinh Hoa Thần Khí*3 + Rương Nhân Phẩm*5

200

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*5 + Rương Nhân Phẩm*10

400

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Đá Thức Tỉnh*10 + Tinh Hoa Thần Khí*7 + Rương Nhân Phẩm*10

600

Pha Lê Diệt Lôi Long*2 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*9 + Rương Nhân Phẩm*15

800

Shagotte*2 + Đá Thức Tỉnh*15 + Tinh Hoa Thần Khí*11 + Rương Nhân Phẩm*15

1000

Tín Vật Đổi Trang Phục*150 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*13 + Rương Nhân Phẩm*20

1500

Kiếm Rogue*2 + Đá Thức Tỉnh*20 + Tinh Hoa Thần Khí*15 + Rương Nhân Phẩm*20

2000

Thẻ Thức Tỉnh*400 + Đá Thức Tỉnh*25 + Tinh Hoa Thần Khí*17 + Rương Nhân Phẩm*30

2500

KC*88888 + Đá Thức Tỉnh*25 Tinh + Hoa Thần Khí*19 + Rương Nhân Phẩm*40

3000

Zeref*1 + Đá Thức Tỉnh*50 + Tinh Hoa Thần Khí*25 + Rương Nhân Phẩm*50

 

   

4. Sự Kiện Tích tiêu KC (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
5.000

Thư Mời Hoàng Kim*10 + Mảnh Sting*10 Kết Tinh Đỏ*50

10.000

Thư Mời Hoàng Kim*20 + Mảnh Sting*20 Kết Tinh Đỏ*100

20.000

Shagotte*1 Mảnh Sting*40 Kết Tinh Đỏ*150

30.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 Mảnh Sting*60 Kết Tinh Đỏ*200

40.000

Thẻ Thức Tỉnh*50 Mảnh Sting*80 Kết Tinh Đỏ*250

50.000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*1 Mảnh Sting*100 Kết Tinh Đỏ*300

60.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*10 Mảnh Sting*120 Kết Tinh Đỏ*500

80.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*15 Mảnh Sting*160 Kết Tinh Đỏ*800

100.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*25 Mảnh Sting*200 Kết Tinh Đỏ*1000

150.000

Kiếm Của Roggue*1 Mảnh Sting*240 Kết Tinh Đỏ*1500

200.000

Tín Vật Đổi Trang Phục*50 Mảnh Sting*360 Kết Tinh Đỏ*2000

     

5. Sự Kiện Câu Cá (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng lượt câu cá đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Câu Cá)

Quà
100

Gói Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*5 Chìa Khóa Vàng*10 Vàng*2500000

200

Gói Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*5 Chìa Khóa Vàng*10 Vàng*2500000

300

Gói Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*5 Chìa Khóa Vàng*10 Vàng*2500000

400

Gói Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*5 Chìa Khóa Vàng*10 Vàng*2500000

500

Shagotte*1 Chìa Khóa Vàng*10 Vàng*2500000

600

Gói Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*5 Chìa Khóa Vàng*20 Vàng*2500000

700

Gói Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*5 Chìa Khóa Vàng*20 Vàng*2500000

800

Gói Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*5 Chìa Khóa Vàng*20 Vàng*2500000

900

Gói Mảnh Lôi Viêm Long Natsu*5 Chìa Khóa Vàng*20 Vàng*2500000

1000

Shagotte*2 Chìa Khóa Vàng*20 Vàng*2500000

 

6. Sự Kiện Tiêu Thể Lực (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng thể lực đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(thể lựuc)

Quà
2.000

Mảnh Rogue*30 Vàng*2000000 KC*200

4.000

Mảnh Rogue*30 Vàng*2000000 KC*200

6.000

Mảnh Rogue*30 Vàng*2000000 KC*200

8.000

Mảnh Rogue*30 Vàng*2000000 KC*200

10.000

Mảnh Rogue*30 Vàng*2000000 KC*200

12.000

Mảnh Rogue*30 Vàng*2000000 KC*500

14.000

Mảnh Rogue*30 Vàng*2000000 KC*500

16.000

Mảnh Rogue*30 Vàng*2000000 KC*500

18.000

Mảnh Rogue*60 Vàng*2000000 KC*750

20.000

Mảnh Rogue*60 Vàng*2000000 KC*1000

 

7. Sự Kiện Chìa Khóa (7 ngày)

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng Chìa Khóa đã sử dụng: 

Số Lượng Quà
100

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

200

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

300

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

400

Đá Thức Tỉnh*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

500

Tín vật đổi Trang Phục*25 + Phiếu Đập Trứng*10 + Vàng*5.000.000

600

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

700

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

800

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

900

Đá Thức Tỉnh*20 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

1000

Tín vật đổi Trang Phục*50 + Phiếu Đập Trứng*20 + Vàng*5.000.000

 

8. SHOP Thần Bí ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
70 Pha Lê Phong Thư Xịn*20 + 500 KC
70 Pha Lê Huy hiệu pháp sư*2.000.000 + 500 KC
70 Pha Lê Thẻ Tăng Cấp*2000 + 500 KC

70 Pha Lê

Ghi Chú Huấn Luyện*2000
140 Pha Lê Năng Lượng Phép Thuật*30000 + 1000 KC
140 Pha Lê Kẹo Tăng Sao Tím*20+ 1000 KC
140 Pha Lê Viên Phép Thuật Tím*10 + 1000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Thần Khí-Siêu*50 + 5000 KC
350 Pha Lê Đá Cường Hóa Tr.bị Truyền Thuyết*50 +5000 KC

 

8.  Đăng nhập hàng ngày( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày.

Ngày Quà Nhận
1

KC*250 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

2

KC*250 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

3

KC*250 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

4

KC*250 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

5

KC*250 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

6

KC*250 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

7

KC*250 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*1000000

 

9. Tích Nạp Liên Tiếp Nhận Pháp Sư Đặc Cấp ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 19/07 - 04h00 25/07.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha lê Mồi Câu*10 + Chìa Khóa Vàng*10 + Phong Thư Xịn*10 + Mảnh Acnologia*5
100 Pha lê Mồi Câu*20 + Chìa Khóa Vàng*20 + Phong Thư Xịn*20 + Mảnh Acnologia*5
250 Pha lê Mồi Câu*30 + Chìa Khóa Vàng*30 + Phong Thư Xịn*30 + Mảnh Acnologia*5
500 Pha lê Mồi Câu*40 + Chìa Khóa Vàng*40 + Phong Thư Xịn*40 + Mảnh Acnologia*5


BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ