Chuỗi Sự Kiện Tưng Bừng Đại Lễ

Chuỗi Sự Kiện Tưng Bừng Đại Lễ

27/04/2022

 

Chuỗi Sự Kiện Tưng Bừng Đại Lễ

Các Pháp Sư thân mến,

Một tuần mới lại đến cùng Happy và hội Fairy Tail. Để có một cuối tuần thật tuyệt vời, hãy cùng Admin khám phá những sự kiện hấp dẫn nhé. 

Chú ý:

- Phạm vi: Toàn bộ các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 7 ngày

         

1. Rate UP : Ichiya

Thời gian: Từ 04h00 28/04 - 04h00 05/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

2. Sự Kiện Tích Nạp Pha Lê ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/04 - 04h00 05/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích nạp Pha Lê đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Nạp Pha Lê)

 

Quà
20

Móc Câu*20 + Kim Cương*400 + Giày Cưới Erza*20

50

Móc Câu*30 + Kim Cương*600 + Giày Cưới Erza*30

100

Hộp Pháp Sư SS II*2 + Kim Cương*1000 + Giày Cưới Erza*50

200

Mảnh Tướng Jellal*240 + Kim Cương*2000 + Giày Cưới Erza*50

500

Thẻ Thức Tỉnh*50 Kim Cương*4000 Giày Cưới Erza*100

1000

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*25 + Kim Cương*7000 + Giày Cưới Erza*100

1500

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*50 + Kim Cương*10000 + Giày Cưới Erza*150

2000

Shagotte*2 + Kim Cương*12000 + Giày Cưới Erza*150

3000

Thẻ Tăng Cấp*30000 + Kim Cương*14000 + Giày Cưới Erza*200

4000

Móc Câu*500 + Kim Cương*16000 + Giày Cưới Erza*200

5000

Rương Thần Khí Tự Chọn Cấp SS*2 + Kim Cương*18000 + Giày Cưới Erza*200

6000

Chìa Khóa Vàng*300 + Kim Cương*20000 + Giày Cưới Erza*300

8000

Phiếu Đập Trứng*300 + Kim Cương*25000 + Giày Cưới Erza*500

10.000

Đá Thức Tỉnh*300 Kim Cương*40000 Giày Cưới Erza*500

15.000

Tinh Hoa Thần Khí*150 + Kim Cương*80000 + Giày Cưới Erza*1000

   

3. Sự Kiện Tích tiêu KC ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/04 - 04h00 05/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư thực hiện tích tiêu Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Yêu cầu

(Tích Tiêu)

Quà
2.000

Phong Thư Xịn*2 + Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*2 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*2

3.000

Phong Thư Xịn*3 + Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*3 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*3

5.000

Phong Thư Xịn*5 + Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5

10.000

Chìa Khóa Vàng*10 + Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5

20.000

Shagotte*1 + Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10

40.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*1 + Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10

60.000

Rương Tự Chọn Mảnh Trang Bị T7*500 + Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*20 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*20

80.000

Rương Thần Khí Truyền Thuyết*2 + Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*20 + Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*20

100.000

Giày Cưới Erza*250 + Đá Thức Tỉnh*20 + Kết Tinh Đỏ*2000

150.000

Giày Cưới Erza*250 + Đá Thức Tỉnh*30 + Kết Tinh Đỏ*4000

200.000

Giày Cưới Erza*250 + Tinh Hoa Thần Khí*20 + Kết Tinh Đỏ*6000

300.000

Giày Cưới Erza*500 + Tinh Hoa Thần Khí*30 + Kết Tinh Đỏ*8000

     

4. Sự Kiện Tiêu Chìa Khóa ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/04 - 04h00 05/05.

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận được quà ứng theo số lượng chìa khóa đã sử dụng: 

Yêu Cầu

(Chìa Khóa)

Quà
50

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

100

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

150

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

200

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

250

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*5 + Thẻ Thức TỈnh*5 + Vàng*1.000.000

300

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

350

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

400

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

450

Đá Cường Hóa Trang Bị Truyền Thuyết*10 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

500

Giày Cưới Erza*100 + Thẻ Thức TỈnh*10 + Vàng*2.000.000

      

 5. Sự Kiện Tiêu Vé Đập Trứng ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/04 - 04h00 05/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi sử dụng vé đập trứng:

Số Lượng

Quà
50

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

100

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

150

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

200

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

250

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*5 + Thẻ Thăng Cấp*1000 + Vàng*1.000.000

300

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

350

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

400

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

450

Đá Cường Hóa Thần Khí Siêu Cấp*10 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

500

Giày Cưới Erza*100 + Thẻ Thăng Cấp*2000 + Vàng*2.000.000

 

6. SHOP Thần Bí

Thời gian:  28/04 - 01/05

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư có thể mua những vật phẩm giá trị với giá cực kỳ ưu đãi tại Shop Thần Bí.

Lưu ý: Shop Thần Bí sẽ không reset mỗi ngày.

Yêu cầu Vật Phẩm
20000 KC Huy hiệu pháp sư*3.000.000 + Vàng*5.000.000
14 pha lê Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*1 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*10
70 pha lê Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*2 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*25
140 pha lê Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*4 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*50
350 pha lê Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*10 + Mảnh Thần Khí Truyền Thuyết*100
700 pha lê Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*20 + Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*1
1400 pha lê Rương Tăng Tốc Trận Chiến Vương Bài*40 + Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*2

 

 

7. Đăng nhập đại lễ ( 5 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/04 - 04h00 05/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc việc đăng nhập vào game hàng ngày/

Ngày Quà Nhận
1

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*200000

2

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*200000

3

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*200000

4

KC*200 + Phong Thư Xịn*2 + Vàng*200000

5

Chìa Khóa Vàng*10 + Phiếu Đập Trứng*10 + Rương Nhân Phẩm*5

6 Giày Cưới Erza*50

8. Nạp Đơn Mỗi Ngày ( 7 ngày )

Thời gian: Từ 04h00 28/04 - 04h00 05/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện.

Mốc Phần Thưởng
50 Pha Lê Phiếu đập trứng*10 + Đồ Bồi Dưỡng*50 + Phiếu Lưu Ký*200
100 Pha Lê Phiếu đập trứng*10 + Đồ Bồi Dưỡng*100 + Phiếu Lưu Ký*300
200 Pha Lê Phiếu đập trứng*20 + Đồ Bồi Dưỡng*150 + Phiếu Lưu Ký*500

 

9. Đổi Vật Phẩm

Thời gian: Từ 04h00 28/05 - 04h00 05/05.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn để đổi quà đấy nha.

10. Đua TOP Nạp Đại Lễ ( 3 Ngày 28,29,30 )

Thời gian: Từ 04h00 28/04 - 23h59 30/04.

Thể lệ: Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các Pháp Sư sẽ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi thực hiện việc tích nạp đạt mốc trong thời gian sự kiện

TOP Quà nhận
1 (Tối thiểu 5000 Pha Lê) Set Trang Bị Max Chỉ Số Chính 50% và 25% + Chỉ số phụ 30% và 15%
2 (Tối thiểu 3000 Pha Lê) Set Trang Bị Max Chỉ Số Chính 30% và 15% + Chỉ số phụ 30% và 15%
3 (Tối thiểu 2000 Pha Lê) Set Trang Bị Max Chỉ Số Chính 30% và 15%
4-10 (Tối thiểu 1000 Pha Lê) Set Thần Khí 2 Món Max Chỉ Số Chính 30% và 15%
11-50 (Tối thiểu 500 Pha Lê) Rương Tự Chọn Thần Khí Cấp SS*2

Lưu ý : Nếu đạt TOP nhưng không đạt mốc yêu cầu sẽ nhận quà top dưới

BQT Hỏa Long Pháp Sư,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ